Dagboek RaphaŽl Waterschoot   Indexpagina  

Dit overzicht geeft een goed idee van de regimentsbewegingen .  Er is wel nooit vermeld om welke regimenten het gaat en hun reisroutes. Dit vermoedelijk om in geval van ontdekking van het dagboek om niet beschuldigt te kunnen worden van spionage.


11 Regimenten
19150803 een 5000 Duitsche soldaten in de stad die zich in de kazernes huizen en de stad bewaken 43
19170714 aankomst regiment 1000 man voetvolk uitrusten 107
19170727 aankomst regiment 800 -1000 man kannoniers reformeren 108
19170731 vertrek regiment 1000 man voetvolk naar front 108
19170802 aankomst regiment 1000 man voetvolk uit Champagne om zich te reformeeren 108
19170805 vertrek regiment 1000 man voetvolk na 4 dagen naar front 115
19170811 aankomst regiment 1000 man voetvolk uitrusten 115
19170811 vertrek regiment artillerie na 14 dagen naar front 115
19170814 aankomst regiment artillerie reformeren 115
19170903 vertrek regiment artillerie na 20 dagen naar Zele paarden stierven van honger 117
19170911 vertrek regiment 1000 man infanterie na 1 maand naar front 118
19170914 aankomst regiment infanterie 118
19170917 aankomst regiment infanterie om uit te rusten in zalen der stad 118
19171009 vertrek regiment infanterie na 25 dagen 120
19171009b vertrek regiment infanterie na 25 dagen 120
19171012 aankomst regiment infanterie om uit te rusten in zalen der stad 120
19171013 aankomst regiment infanterie om uit te rusten bij burgers 120
19171017 vertrek regiment infanterie naar burgers te kpud in zalen 120
19171027 aankomst 25 gekwetste duitsche soldaten in hospitaal en drij poorten Duitsche liefdezusters 121
19171107 vertrek regiment infanterie na 28 dagen 122
19171107b vertrek regiment infanterie na 28 dagen 122
19171109 aankomst regiment infanterie om uit te rusten bij burgers 122
19171122 vertrek regiment infanterie na dagen 123
19171127 aankomst regiment infanterie om uit te rusten bij burgers en klein seminarie 123
19171206 vertrek regiment infanterie na dagen 124
19171224 aankomst regiment infanterie bij burgers en klein seminarie 124
19180117 3 Duitsche infanterieregimenten komen hier toe om zich uit te rusten en worden bij de burgers gekaserneerd. 126
19180117 't Duitsch infanterieregiment XE "Leger:Infanterieregiment" dat in 't Klein Seminarie en bij de burgers gekaserneerd was, is dezen morgend na 3 weken rust, weer naar 't front vertrokken. 126
19180212 Er vertrekt 1 infanterieregiment naar het front na 4 weken hier te zijn geweest. 128
19180213 Het 2de Duitsche infanterieregiment vertrekt naar 't front. 128
19180214 Het 3de infanterieregiment vertrekt naar het front 128
19180219 3 Duitsche infanterieregimenten komen 128
19180315 De 3 Duitsche regimenten die hier bij de burgers gelogeerd waren zijn na een goede 3 weken rust naar 't front vertrokken. 129
19180501 Er komen hier twee Duitsche infanterieregimenten toe, ze worden in de zalen en bij de burgers ingekwartierd 131
19180603 De 2 Duitsche infanterieregimenten zijn naar het front vertrokken 132
19181002 Een 1000 tal mariniers, echt janhagel worden in de Akademie van St Niklaas ingekwartierd 138
19181031 De mariniers der Akademie verlaten St Niklaas naar Antwerpen; zij worden door anderen vervangen. 139

Er staat niet vermeld om welke regimenten het gaat.

 
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina  
OF GA TERUG MET DE BACKTOETS