Dagboek Raphaël Waterschoot   Indexpagina  


Hij besteedt veel aandacht aan de gedeporteerden. Hijzelf had werk en kwam dus niet in aanmerking voor deportatie..
 

19151002 Al de ambachtslieden van Sint Nikolaas, werkloos of gedeeltelijk werkloos, worden door de Duitschers gerequisitioneerd om te Moorslede de vernielde huizen te gaan 50
19151020 75 St Nikolaasche ambachtslieden moeten naar 't front gaan werken 52
19161103 Alle omliggende gemeentes van St Nikolaas die in de Etappen liggen, hebben hunnen werkloozen aan den Duitschen reeds moeten afstaan om voor hun te gaan werken; deze werklieden zijn reeds naar Duitschland gedeporteerd 88
19161130 De eerste zending mannen naar Duitschland bedroeg 114 man.
De tweede zending mannen naar Duitschland bedroeg 964 man
Samen 1083 man Op de 4000 jongelieden, die gekeurd mochten worden 't zij 1/4%. Reeds 300 werklieden zijn uit eigen goesting naar Duitschland gaan arbeiden,
zoodat er reeds 1400 St Nikolazenaren in Duitschland werken. 90
19161130 De tweede zending mannen naar Duitschland bedroeg 964 man
Samen 1083 man Op de 4000 jongelieden, die gekeurd mochten worden 't zij 1/4%. Reeds 300 werklieden zijn uit eigen goesting naar Duitschland gaan arbeiden,
zoodat er reeds 1400 St Nikolazenaren in Duitschland werken. Van de hieromliggende gemeentens is het percent der gedeporteerden insgelijks zeer hoog. 90
19170120 2 ziekkomen terug 4 overleden 94
19170123 20 gedeporteerden terug 94
19170125 10 gdeporteerden terug zeggen dat ze geen eten krijgen 94
19170213 enige jongelingen honger en sommige vervrozen voeten 96
19170216 100 tal gedeporteerden komen terug veel honger en koude 96
19170222 20 gedeporteerden keren terug zieken bleek 94
19170224 19 gedeporteerden terug uit Duitsland 97
19170227 21 gedeporteerden uit Duitsland terug 97
19170406 150 gedeporteerden keren terug allen zijn ziek 100
19170502 30 gedeporteerden keren terug tal 102
19170509 75 gedeporteerden keren terug na zes maand deportatie 103
19170519 450 gaan vrijwillig werken naar Duitschland voor groot geld 103
19170618 enige gedeporteerden keren teruguit Duitsland 105
19181002 150 man van hier worden opgeeischt om gekwetsten te lossen 137
19181013 een 1000 tal burgers worden terzelfdertijd opgeeischt om hout te laden in Antwerpen 138
19181018 De opgeeischte St Niklazenaren zijn naar Antwerpen gezonden. ( op 1 november waren daar nog 70 man van over, de anderen waren ontvlucht en terug naar hier gekomen, deze 70 man zijn op dien datum naar Hasselt gezonden 138
19181022 De 500 gisteren opgeeischte burgers zijn naar St Amands bij Puurs gezonden om aan de versterkingen te werken 139
19181022 Een 500 tal burgers worden opgeeischt en in eene danszaal der Ankerstraat opgesloten 139
19181028 Alle mannen van 18 tot 39 jaar moeten zich op bevel der kommandantür aangeven (300 man geven zich op) 139
19181102 Op bevel der kommandantür moesten dezen morgend om 8 uur alle jonge mannen van 18 tot 39 jaar op de Raap zijn ten einde gedeporteerd te worden 139
19181104 Deze morgend zijn ze jonge mannen van 18 tot 39 jaar wederom opgeroepen op dezelfde plaats tegen 9 uur 's morgens; er was niemand gekomen 140
 

 
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina  
OF GA TERUG MET DE BACKTOETS