Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Voorspel oorlogsverklaringen en schendingen der grenzen 09 22 07 1917 - 07 07 1918


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

19170722 - Siam verklaart Duitschland en Oostenrijk-Hongarije den oorlog en neemt 9 stoomschepen in beslag.
19170729 - Balearenconferentie der Entente te Parijs.
19170807 - China verklaart Duitschland en Oostenrijk -Hongarije den oorlog.
19170808 - Liberia verklaart Duitschland den oorlog.
19170815 - De Paus zendt een vredesnota aan de oorlogvoerenden. verbod aan de socialisten der geallieerde landen de Conferentie van Stockholm bij te wonen.
19170827 - Intergeallieerde Conferentie der geallieerde socialisten te Londen.
19170829 - Afwijzende antwoordnota van Wilson aan den Paus.
19170916 - De centralen beantwoorden de pauselijke nota.
19170920 - ArgentiniŽ's Senaat stemt de afbreuk met Duitschland inzake duikbootoorlog.
19170929 - HaÔti verklaart zich in oorlogstoestand met Duitschland.
19171003 - Costa Rica breekt de betrekkingen met Duitschland af inzake duikbootoorlog.
19171004 - Peru en Urugay breken de betrekkingen met Duitschland af.
19171015 - Equador breekt de betrekkingen met Duitschland af inzake duikbootoorlog.
19171028 - BraziliŽ verklaart Duitschland den oorlog.
19171031 - Michaelis als Duitsch rijkskanselier gevallen . link Graaf Hertling volgt hem op. link
19171206 - De Vereenigde staten verklaren Oostenrijk den oorlog.
19171208 - Revolutie in Portugal
19171212 - Panama verklaart Oostenrijk-Hongarije den oorlog.
19171213 - Cuba verklaart Oostenrijk-Hongarije den oorlog.
1918 - 
19180130 - De Betrekkingen tussen Rusland en RoumeniŽ verbroken.
19180120 - Vlaanderen Zelfstandigheid uitgeroepen link
19180201 - Oorlog tusschen Roumenie en Rusland.
19180301 - De gezanten der Entente verlaten St Petersburg
19180316 - Ultimatum der Entente aan Nederland voor uitlevering zijner schepen.
19180320 - Nederland willigt het ultmatum onder zekere voorwaarden in.
19180321 - Nederlands inwilliging voor Wilson onvoldoende beschouwd. Hij requireert alle Nederlandsche schepen.
19180416 - Czernin, Oostenrijks hoofdminister afgetreden.
19180505 - Guatemala verklaart Duitschland den oorlog.
19180704 - De sultan van Turkije sterft.