Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Het krijgsbedrijf in het Oosten 11 - 03 08 1917 - 02 02 1918


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

18170803 - Czernowitch door de centralen bezet.
19170804 - Kimpolung door de Centralen bezet.
19170806 - Radautz door de Centralen bezet.
19170817 - Ernstige gevechten in RoumeniŽ en aan de Sereth.
19170819 - 't Offensief der Duitschers op het Russische front afgeloopen. 41.000 Russen door de centralen krijgsgevangen gemaakt.
19170903 - Vilna door de Duitschers bezet, de Rus wijkt.
19170904 - Dimamunde door de Duitschers bezet, de Rus wijkt voort.
19170910 - Kornilof maakt opstand in Rusland. In't Noorden van 't Russische front is de terugtocht tot staan gebracht.
19170916 - Het avontuur van Kornilof in Rusland geŽindigd.
19170918 - Rusland republiek uitgeroepen.
19170920 - Duitsch succes bij Friedrichsstad.
19171010 - Het eiland Oesel door de Duitschers in de Oostzee bezet, 10.000 gevangenen.
19171016 - Het eiland Moon in de Oostzee door de Duitschers bezet, 5.000 gevangenen.
19171020 - Het eiland Dago in de Oostzee door de Duitschers bezet 5.000 gevengenen.
19171029 - I Rusland trekt de Duitscher zich op het bruggenhoofd van Riga terug.
19171107 - Russische revolutie. De maximalisten meester van Sint Petersburg. Ze vragen den wapenstilstand en den vrede aan de centralen.
19171128 - De Rus komt met de centralen overeen de vredesonderhandelingen te beginnen.
19171203 - De onderhandelingen voor den wapenrust tusschen Rusland en de centralen begonnen.
19171205 - Een wapenrust tusschen Rusland en de Centralen tot den 17 december gesloten.
19171209 - Met RoumeniŽ is ook door de centralen een wapenrust gesloten.
19171217 - Wapenstilstand gesloten tusschen Rusland en de Centralen tot 14 januari 1918 op alle fronten. Ondertusschen beginnen de vredesonderhandelingen.
1918 -
19180105 - De Onderhandelingen voor den vrede tusschen de Russen en de centralen verbroken.
19180111 - De vredesonderhandelingen tusschen Russen en Centralen hernomen.
19180201 - RoumeniŽ bezet BessarabiŽ
19180209 - De OukraÔne sluit vrede met de centralen.