Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Het krijgsbedrijf in het Oosten 03 - 09 12 1914 - 08 05 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

19141209 - Overwinning der ServiŽrs.
19141213 - Slag bij Limanova, waar de Russen worden tegengehouden.
19141214 - Belgrado door de ServiŽrs hernomen.
19141216 - In Polen , ten Zuiden van den Weichel, is de beslissing ten gunste van de Duitschers gevallen, in zooverre dat het offensief der Russen tegen Posen en SileziŽ gebroken is. De Russen trekken zich terug, bieden echter in de Westelijke Karpathen nog krachtigen tegenstand. De Oostenrijkers nemen Pistrkof.
19141219 - De Russen houden langs de Bzura, Rawka, Nida en Dunajer stand en hernemen in de Karpathen het offensief.
19150103 - De Russen bezetten opnieuw Boekowina.
19150125 - Een Parseval voor Libau neergeschoten. link 19150131 - link
19150211 - De Russen beginnen Oost-Pruisen en de Boekowina te ontruimen . link
19150214 - De Russen trekken, na een overwinning van von Hindenburg in Oost-Pruisen, onder zware verliezen door Soesalki terug.
19150215 - Opmarsch der Duitschers ten Noorden van den Weichsel.
19150217 - De Oostenrijkers bezetten Czernowitz.
19150224 - 19150227 - Succes der Russen bij Pizasnyse, de opmarsch der Duitschers in Noord-Polen en die der Oostenrijkers in Zuidoost GaliciŽ gestuit.
19150227- 19150328 - Offensief der Russen op beide vleugels.
19150318 - De Russen bezetten Memel.
19150322 - Przemysl valt. De Russen worden uit Memel verdreven.
19150404 -19150409 -In de Karpathen vertraagt de opmarsch der Russen.
19150409- 19150423 - De Russen maken in de Kartpathen geen verderen voortgang, gevechten om den Uszohpas.
19150427 - Opmarsch der Duitschers in Kowno en Koerland. Nieuwe gevechten in Suwalki.
19150429 - De Duitschers bezetten een deel van den spoorweg Libau-Dunaburg.
19150430 - De Russen ontruimen Szawle.
19150502 - 19150508 - Doorbraak van het Russische front in West-GaliciŽ. Opmarsch der Duitsch-Oostenrijkse troepen naar het Oosten en omvattingspogingen tegen de Russische vleugels.
19150508 - De Duitschers bezetten Libau.
19150508 - 19150515 - De Duitsch-Oostenrijkse troepen bezetten Jareslau aan de San. De Russen wijken in Polen ten Zuiden van de Pilica. Kielce door de Duitschers bezet. De Russen trekken in GaliciŽ achter de San en den boven Dnjestre terug. Zij drijven echter in Oost GaliciŽ de Oostenrijkers over de Pruth terug.