Dagboek Raphaël Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Gevolgen van den oorlog voor onze Zoologie overgenomen uit het Handelsblad 10 02 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Restez ensemble kinderen! 
Mimi prenez votre petits soeur par la main. Geft zijn polleken dat ze nie valt!....
Och Ma!
Zedde wer oemtwillig! Prenez sa main je dis! 
Da denkt al daddet te groot weurd om heur zusterken 'n hand te geven.
Quel age a t'elle maintenant , Marie?
Pas encore treize ans. Z'is groot he, pour son âge; ze groeit dagget ziet
Je crois qu'ille va faire une bonne vlage. Ik fait si doef.... hedde gallie parapluus bij?
't Zal nie regene.. Voyez un peu la petite Hortanske J.
Est qu'elle donc fiancée!
Balange ni, das 'n kennis van eur bruur; c'est le petit Francois B. les Parents son bon. 
Waddisda da ze dor spelen; donnez un peu le circulaire. 
Tiens 'n stukske van blockx, ravissant, schoon he!
Wel wie we daar hebbe. En zoo alleen! 
Wor is Josehine? Alweer die sâle migraine, c'est embètant!.....
. Zit jij pak ne stoel. Ik n'ya personnen sur cette chaize, monsieur? 
Merci bien. Hier zit neer.... Dag Lizeke!...... 
Wiske is on't rondgon met ons klein Bertha. Va les cherchez vite!
Tu te trouve pas lour? Moi j'ai chaud, chaud. 
Ik kost vandaag ni uit de voeten, si lourd dans les jambes et je transpirait dat het er zoo afliep. Ik had gin goesting oem de menschen te gerieven. C'est étoufant!
n bitje rège zoo goed doen
Komde hij recht van uis? Wa chikkenoed c'est ce model de Lina!
Heb ik het ni gezeed dor heddet.... Gauw lot ons make dat we weg zen.....
Henri, chercher les enfants... spoeide 't is dondervlaag, komt onder de statie et prenez garde pour les chapeaux...
En zoo werd er gezellig gepraat, tot om 10 uur eensklaps het licht werd uitgedraaid en alles was afgeloopen.
Na een glas bier op de Keizerlei en elk trok vergenoegd naar huis en men had eenen aangenamen avond doorgebracht.
Hoe moeten die brave burgers nu henne zondagen doorbrengen 
get G Delattin.

Gustaaf De Lattin
Antwerpen 1 - 1 - 1858 / 22 - 1 - 1918
De letterkundige en toneelschrijver Gustaaf de Lattin Senior schreef onder andere "De ondankbaren" en "Emma". Voor Oud- Antwerpen op de Wereldtentoonstelling van 1894 schreef hij "Hans, de ezel en de kist", "De kwade schoonmoeder" en "Een grote dwaasheid". Verder schreef hij het boek "De poesjenellenkelder in Oud Antwerpen". Hij schreef “de Vlaamsche Leeuw” zoals hij in de Poesje werd opgevoerd. de Lattin gaf ook "Het toneelblad" uit. Van 1906 tot 1912 was hij eveneens directeur van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg. Hij deelt het graf met zijn zoon kunstschilder Gustaaf de Lattin Junior.

link