Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
aan Koning Albert van BelgiŽ 
gedicht van August Nobels 08 04 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Wanneer Ge knielt in 's Heeren huis.
En torst den Meester van uw kruis
Aan 't hoofd van uw soldaten
Dan zijt Ge, O vorst d'oprechte tolk
Van uw zoo diepgeloovend volk
Ook moedig maar gelaten

Gij die met d'engelzachte vrouw
Om u geklemd in vreugde en rouw
Aan hen wie 't lijden griefde
De bloempjes reikt van troost en min
Gij zijt voor ieders huisgezin
Een beeld van trouws en liefde

En als Ge dan uw koningszoon
De hoop van 'land en van uw kroon
Den ransel om de schouders
Den gordel om de lenden bindt
O Vorst dan droomt het werkmanskind
Van " 't vaarwel" aan zijne ouders......

En daarom Vorst van eer en plicht
Ons blikken zijn op U gericht
Alom en 't allen tijde
Gij zijt voor ons aan 't eenzaam Strand
Het levend beeld van 't Vaderland
Met al zijn hoop en lijden!

Vol machtig lijk het zeegeruisch
Herkent gij 't klemmen stamgedruisch?....
Het volk het galmt u tegen
In dank om 's Vaderlandsch behoed
In fierheid om uw riddermoed
En morgen jan in zege !!!!!

August Nobels 
Vrijwilliger Aalmoezenier
La Panne 8 april 1915.