Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
aan Koning Albert van BelgiŽ 
gedicht van August Nobels 08 04 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Ze volgden U met preuschheid, waar
Te midden van het doodsgevaar
Ginds aan de brug van Weerde
Ons leger , moede en dun gemoord
Bij 's konings voorbeeld en zijn woord
Naar 't slagveld wederkeerde

Zij volgden U dien droeven nacht
Als gij, genoopt door overmacht
Ons steden door moest trekken
Doch vonden in uw vaderhart
Den straal, die eens na lange smart
Den zegedag zal wekken

Ze volgden U en blonken fier
Wanneer ge zeidt, genoeg, tot hier!
"Niet verder zal men wijken"
Wanneer gij dan, in overmoed
Omsingeld door een stroom van bloed
En door een dam van lijken

Verlost hebt uit den rooversklauw
De laatste aloude en vrije gouw
Uit 't koene land der Vlamen
Als Ge uit zijn bedding d'Ijzer trekt
Waartegen horden, onverschrokt
Hun waanzin stuiten kwamen.

En sinds, O vorst van eer en plicht
Sinds blijft ons blik op U gericht
Alom en 't allen tijde
Gij zijt voor ons op't eenzaam strand
Het levend hoofd van 't Vaderland
Met al zijn hoop en lijden