Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Gezonken vijandelijke handelsschepen overgenomen uit de Nordeutsche Allgemeine Zeitung 21 12 1915


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Berlijn 21 december 1915

De "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" meldt

Van bevoegde zijde wordt ons medegedeeld, dat van 't begin van den oorlog tot einde November 1915 in 't geheel 734 vijandelijke handelsschepen met 1.447.520 ton tot zinken werden gebracht. Daarvan behoorden 624  schepen met 1.231.944 ton tot de Engelsche handelsvloot. De algeheele tonnemaat der Engeslche koopvaardijvloot is dus met 5,9 ten honderd verminderd.