Dagboek RaphaŽl Waterschoot diverse overgenomen artikelen
Antwoorden Duitsland aan Amerika (Von Jagow en M.Gerard) 05 05 1916


Vorige pagina | Indexpagina | Volgende pagina

Ook is aan de Duitsche volk bekend in welke breeden omvang onze vijanden uit de Vereenigde Staten met oorlogsmiddelen van allen aard voorzien worden.
In die omstandigheden zal verstaan worden, dat het inroepen van volkenrecht en van gevoelens van menschelijkheid bij het Duitsche volk den vollen weerklank niet kan vinden, die aan zulk beroep onder andere verhoudingen steeds zeker is.

Zoo de Duitsche regeering des ondanks tot eene uiterste toegeving besluit, haar drijft daartoe vooreerst de meer dan honderd jarige vriendschap tusschen de twee groote volkeren en dan de gedachte aan het zware noodlot, waarmede een e uitbreiding en verlenging van deze gruwzamen en bloedigen oorlog de geheele beschaafde menscheid bedreigt

Het bewustzijn der sterkte heeft aan de Duitsche Regeering toegelaten, tweemaal in de laatste maanden hare bereidwilligheid voor eenen vrede, die de levensbelangen van Duitschland zou verzekeren, openlijk en voor gansch de wereld te verklaren.
Zij heeft daarmede doen uitkomen dat het aan haar niet gelegen is, zoo aan de volkeren van Europa de vrede nog langer onthouden blijft. Des te sterker gerechtigd mag de Duitsche regeering zeggen dat het voor de menscheid en de geschiedenis niet zou te verantwoorden zijn na 21 maanden oorlogsduur aan de geschilpunten over den duikbootoorlog ontstaan eene voor den vrede tusschen het Duitsche en het Amerikaansche volk dreigende wending te laten nemen.

Voor zooveel het aan haar gelegen is , wil de Duitsche regeering dusdanige ontwikkelingen verhoeden. Zij wil tevens een laatste bijdragen om - zoolang de oorlog nog duurt - de beperking der oorlogsvoering tot de kampenden strijdkrachten mogelijk te maken, een doel dat de vrijheid der zeeŽn omvat en nopens hetwelk de Duitsche regeering zich nog eensgezind gelooft met de regeering der Vereenigde Staten.

Door die gedachten geleid, deelt de Duitsche Regeering aan de regeering der Vereenigde Staten meden dat aan de Duitsche zeestrijdkrachten aanwijzigingen gegeven zijn, tot waarneming der algemeen volkrechterlijke grondbeginsels nopens aanhouding doorzoeking en vernieling van handelsschepen ook binnen het zeekrijgsgebied
.