Dagboek Raphaël Waterschoot
KOKW affiches

Dit beeldmateriaal is eigendom van de KOKW en mag enkel door derden gebruikt worden met toelating van de KOKW. Derden kunnen het beeldmateriaal zelf aanvragen bij de KOKW. Alle afbeeldingen zijn afkomstig uit de collectie van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas.

19180207 Ongeoorloofd uitoefenen geneeskunst.jpg 55.6K

19180207 Ongeoorloofd uitoefenen geneeskunst
 

19180207 Voort zetten  studies door oorlogsomstandigheden verhinderd.jpg 75.9K

19180207 Voort zetten studies door oorlogsomstandigheden verhinderd
 

19180208 Uitnodiging personen geboren 1901.jpg 100.5K

19180208 Uitnodiging personen geboren 1901
 

19180212 Uit Holland ingebrachte waren verboden verkopen.jpg 130.5K

19180212 Uit Holland ingebrachte waren verboden verkopen
 

19180217 Inbeslagname beboste oppervlakten.jpg 116.7K

19180217 Inbeslagname beboste oppervlakten
 

19180219 Bericht Paardenbezitters  schurftziekte.jpg 72.1K
19180219 Bericht Paardenbezitters schurftziekte
 

19180221 Aanvragen schadevergoeding voor in Belgie in beslag genomen goederen.jpg 96.2K

19180221 Aanvragen schadevergoeding voor in België in beslag genomen goederen
 

19180221 Betreffende voorraden afwerken vervoer en handel strovlas bewerkt vlas en klodden.jpg 162.0K
19180221 Betreffende voorraden afwerken vervoer en handel strovlas bewerkt vlas en klodden
 

19180226 Controolvergaderingen.jpg 170.4K
19180226 Controle vergaderingen
 

19180227 Invoeren pasdwang Verviers.jpg 61.9K

19180227 Invoeren pasdwang Verviers
 

19180228 Betreffende gebruik hooi stro korenpellen dorsafval voor matrassen kussens en peluwen.jpg 93.2K

19180228 Betreffende gebruik hooi stro korenpellen dorsafval voor matrassen kussens en peluwen
 

19180303 Toelating tot dekken der hengsten voor merries.jpg 101.5K

19180303 Toelating tot dekken der hengsten voor merries
 

19180304 Onachtzaam overrijden  spoorlijnen.jpg 113.5K

19180304 Onachtzaam overrijden spoorlijnen
 

19180308 Verkeer van reizigers Philipville gebied zonder pasdwang.jpg 182.5K
19180308 Verkeer van reizigers Philipville gebied zonder pasdwang
 

19180310 Pasdwang Doornik.jpg 96.4K
19180310 Pasdwang Doornik
 

19180314 Hoogste prijs gedorst koren meel zemelen brood.jpg 113.1K

19180314 Hoogste prijs gedorst koren meel zemelen brood
 

19180315 Slachting mannelijke kalveren.jpg 87.5K

19180315 Slachting mannelijke kalveren
 

19180318 Bewerking fruit voor den beroepshandel.jpg 181.6K

19180318 Bewerking fruit voor den beroepshandel
 

19180318 Inbeslagneming bewerkte cichorei suikerij.jpg 116.6K

19180318 Inbeslagneming bewerkte cichorei suikerij
 

19180319 Kolenverdeeling voor Vlaanderen 1.jpg 378.6K
19180319 Kolenverdeling voor Vlaanderen

19180326 Oprichting Duitse rechtbanken.jpg 102.2K
19180326 Oprichting Duitse rechtbanken
 

 

19180327 Controol mannelijke Belgen.jpg 166.1K
19180327 Controol mannelijke Belgen
 
19180328  Invoeren zomertijd.jpg 132.7K
19180328 Invoeren zomertijd
 
19180402 Beschikking betreffende den zetel en de distrikten van de Kaiserliche Bezirksgerichte in Vlaanderen.jpg 111.2K
19180402 Beschikking betreffende den zetel en de distrikten van de Kaiserliche Bezirksgerichte in Vlaanderen
 
19180403 Pasdwang reizigersverkeer.jpg 84.4K
19180403 Pasdwang reizigersverkeer
 
19180408 Nameting bebouwde gronden broodgraan en plaatsing houten bord eigenaar.jpg 82.4K
19180408 Nameting bebouwde gronden broodgraan en plaatsing houten bord eigenaar
 

 

19180410 Verplichting koepokinenting.jpg 184.9K
19180410 Verplichting koepokinenting
 
19180412 Gronden tussen Kettermuit en Hoogkameren mogen bewerkt worden.jpg 80.9K
19180412 Gronden tussen Kettermuit en Hoogkameren mogen bewerkt worden
 
19180413 Zomertijd in voege.jpg 98.4K
19180413 Zomertijd in voege
 
19180415 Betreffende het verkeer van vlees.jpg 141.2K
19180415 Betreffende het verkeer van vlees
 
       

19180416 Hoogste prijzen.jpg 111.1K

19180416 Hoogste prijzen
 

19180417 Uitvoeringsverordening inbeslagneming gerst haver vroege en late aardappelen tabak en cichorei uit den oogst 1918.jpg 146.3K

19180417 Uitvoeringsverordening inbeslagneming gerst haver vroege en late aardappelen tabak en cichorei uit den oogst 1918
 

19180420 Bestraffing wegens overtreding levensmiddelverordening en voor woeker.jpg 103.5K

19180420 Bestraffing wegens overtreding levensmiddelverordening en voor woeker
 

19180420 Betreffend opneming der landbouwgronden de schatting der opbrengst van den broodkorenverbouw 1918.jpg 186.3K
19180420 Betreffend opneming der landbouwgronden de schatting der opbrengst van den broodkoren verbouw 1918
 

19180423 Houdende regeling van het slachten van runderen kalveren en varkens..jpg 187.2K
19180423 Houdende regeling van het slachten van runderen kalveren en varkens.
 

19180424 Voederen van haver aan paarden die landbouwbedrijf uitoefenen verboden is.jpg 69.9K

19180424 Voederen van haver aan paarden die landbouwbedrijf uitoefenen verboden is
 

19180425 Benuttiging van boter en melk..jpg 186.5K

19180425 Benuttiging van boter en melk.
 

19180425 Bepaling sluitingsuur en inrichten van publieke vermakelijkheden in het bereik van Gouvernement Antwerpen..jpg 152.1K

19180425 Bepaling sluitingsuur en inrichten van publieke vermakelijkheden in het bereik van Gouvernement Antwerpen.
 

19180425 Heffing van een bijzonder recht op suiker beetsroop en melasse..jpg 225.0K

19180425 Heffing van een bijzonder recht op suiker beetsroop en melasse.
 

19180426 Controol mannelijke Belgen.jpg 170.9K
19180426 Controol mannelijke Belgen
 

19180427 Houdende inrichting eener zedenpolitie te Mechelen Pasbrug en Muizen.jpg 98.0K

19180427 Houdende inrichting eener zedenpolitie te Mechelen Pasbrug en Muizen
 

19180428 Handel in slachtvee..jpg 135.8K

19180428 Handel in slachtvee.
 

19180429 Geen muil en klauwzeer in Westabschnitt..jpg 92.1K

19180429 Geen muil en klauwzeer in Westabschnitt.
 

19180429 Verhoeding en verslepen Muil en Klauwzeer.jpg 105.5K

19180429 Verhoeding en verslepen Muil en Klauwzeer
 

19180502 Broodgraanoogst 1918.jpg 105.4K

19180502 Broodgraanoogst 1918
 

19180504 Oogst 1918 aangebouwde oppervlakte verklaren.jpg 74.6K

19180504 Oogst 1918 aangebouwde oppervlakte verklaren
 

19180507 Kolenverdeeling voor Vlaanderen 2.jpg 423.0K
19180507 Kolenverdeeling voor Vlaanderen 2

19180511 Hoogste prijzen..jpg 113.6K

19180511 Hoogste prijzen.
 

19180511 Verbod leder op kunstmatige wijze van gewicht te verhogen.jpg 118.5K

19180511 Verbod leder op kunstmatige wijze van gewicht te verhogen
 

19180513 Verbod graan op stam af te snijden en als veevoeder te gebruiken.jpg 102.4K

19180513 Verbod graan op stam af te snijden en als veevoeder te gebruiken
 

19180518 Verbod koren uit den oogst 1918 op halm  van de hand te doen..jpg 87.6K

19180518 Verbod koren uit den oogst 1918 op halm van de hand te doen.
 

19180523 Beperking in het gebruik van gas en electriciteit..jpg 93.5K
19180523 Beperking in het gebruik van gas en electriciteit.
 

 

19180525 Controol mannelijke Belgen.jpg 170.9K
19180525 Controol mannelijke Belgen
 
19180526 Diefstallen van drijfriemen..jpg 99.0K

19180526 Diefstallen van drijfriemen.
 

19180528 Verbod voorraden vlees op te hopen in koelkamers vrieskamers zouterijen en rokerijen.jpg 150.0K
19180528 Verbod voorraden vlees op te hopen in koelkamers vrieskamers zouterijen en rokerijen
 
19180530 Aanvaarden ambtsbezigheden Kaiserliche Bezirksgerichte.jpg 71.9K

19180530 Aanvaarden ambtsbezigheden Kaiserliche Bezirksgerichte
 

19180531 Beslagname staande riet.jpg 93.6K
19180531 Beslagname staande riet
 

 

19180601 Bestrijding mond en klauwzeer.jpg 99.5K
19180601 Bestrijding mond en klauwzeer
 
19180604 Betreffend aenderung der Gesetzes uber dn niederen Unterricht vom 15 juni 1914.jpg 174.3K
19180604 Betreffend aenderung der Gesetzes uber dn niederen Unterricht vom 15 juni 1914
 
19180604 Verordening houdende wijzeging der wet van 15 juni 1914 tot regeling van het Lager Onderwijs.jpg 156.0K
19180604 Verordening houdende wijziging der wet van 15 juni 1914 tot regeling van het Lager Onderwijs
 
19180605 Betreffende vroege en late aardappelen..jpg 117.6K
19180605 Betreffende vroege en late aardappelen.
 
19180606 Betreffende het verspinnen van wol.jpg 94.7K

19180606 Betreffende het verspinnen van wol
 

 

19180608 Aangifte van vijandelijken grondeigendom in de provincies Brabant Antwerpen en Limburg.jpg 192.4K

19180608 Aangifte van vijandelijken grondeigendom in de provincies Brabant Antwerpen en Limburg
 

19180608 Betreffende het verkeer met oliezaden van het oogstjaar 1918.jpg 83.2K

19180608 Betreffende het verkeer met oliezaden van het oogstjaar 1918
 

19180608 Inbeslagneming en afleveringsverplichting van verlichtingstoestellen en andere voorwerpen uit koper nikkel brons of tombak in huishoudens  en in en aan gebouwn.jpg 181.4K

19180608 Inbeslagneming en afleverings verplichting van verlichtingstoestellen en andere voorwerpen uit koper nikkel brons of tombak in huishoudens en in en aan gebouwen
 

19180608 Uitvoeringsvoorschriften verordening 18 juni 1918.jpg 208.6K

19180608 Uitvoeringsvoorschriften verordening 18 juni 1918
 

19180610 Houdende vasstelling van de hoogste snelheid voor automobielen van bijzonderen.jpg 92.6K

19180610 Houdende vasstelling van de hoogste snelheid voor automobielen van bijzonderen
 

 

19180615 Hoogste prijzen.jpg 119.6K

19180615 Hoogste prijzen
 

19180615 In beslagnemen van riet.jpg 88.3K

19180615 In beslagnemen van riet
 

19180620 Bekendmaking aflevering van drijfriemen en drijfkabels.jpg 118.7K

19180620 Bekendmaking aflevering van drijfriemen en drijfkabels
 

19180620 Bekendmaking oogst 1918 verbod verkoop.jpg 90.4K

19180620 Bekendmaking oogst 1918 verbod verkoop
 

19180620 Betreffende drijfriemen en drijfkabels.jpg 100.8K

19180620 Betreffende drijfriemen en drijfkabels
 

 

19180615 Hoogste prijzen.jpg 119.6K

19180615 Hoogste prijzen
 

19180615 In beslagnemen van riet.jpg 88.3K

19180615 In beslagnemen van riet
 

19180620 Bekendmaking aflevering van drijfriemen en drijfkabels.jpg 118.7K

19180620 Bekendmaking aflevering van drijfriemen en drijfkabels
 

19180620 Bekendmaking oogst 1918 verbod verkoop.jpg 90.4K

19180620 Bekendmaking oogst 1918 verbod verkoop
 

       
19180620 Betreffende drijfriemen en drijfkabels.jpg 100.8K

19180620 Betreffende drijfriemen en drijfkabels
 

19180620 Controol mannelijke Belgen.jpg 167.4K

19180620 Controol mannelijke Belgen
 

19180620 Houdende verbod vee te kopen of te verkopen onder beding van latere levering.jpg 102.1K

19180620 Houdende verbod vee te kopen of te verkopen onder beding van latere levering
 

19180620 Inbeslagneming van moutkiemen.jpg 186.8K

19180620 Inbeslagneming van moutkiemen
 

19180620 Stedelijke Aardappelbevoorradingsdienst.jpg 90.2K

19180620 Stedelijke Aardappel bevoorrading dienst
 

19180620 Tegen woekerhandel in vee en vlees.jpg 231.5K

19180620 Tegen woekerhandel in vee en vlees
 

19180623 Voortverkoop boter en eieren.jpg 29.1K

19180623 Voortverkoop boter en eieren
 

19180624 Verzamelen Brandnetels.jpg 176.4K

19180624 Verzamelen Brandnetels
 

19180627 Vermelden naam op houten bordje.jpg 83.9K

19180627 Vermelden naam op houten bordje
 

19180629 Regeling handel eikels kastagnes en beukenootjes.jpg 136.8K

19180629 Regeling handel eikels kastagnes en beukenootjes
 

19180703  Verwerven en verliezen nationaliteit.jpg 106.8K

19180703 Verwerven en verliezen nationaliteit
 

19180704 Bereiden van meel en vervoeren van broodkoren.jpg 109.2K

19180704 Bereiden van meel en vervoeren van broodkoren
 

19180704 Betreffende bakkerijwaren.jpg 87.6K

19180704 Betreffende bakkerijwaren
 

19180704 Inbeslagneming van broodkoren.jpg 143.3K

19180704 Inbeslagneming van broodkoren
 

19180707 Strafmaatregelen Lokeren.jpg 103.6K

19180707 Strafmaatregelen Lokeren
 

19180709 Kopen en verkopen en aanschaffen op enig andere wijze van militaire uitrustingsstukken..jpg 103.0K

19180709 Kopen en verkopen en aanschaffen op enig andere wijze van militaire uitrustingsstukken.
 

19180709 Opvordering en bedeling volle melk.jpg 146.9K

19180709 Opvordering en bedeling volle melk
 

19180709 Uitvoeringsbepaling inbeslagneming gerst enz.jpg 171.4K

19180709 Uitvoeringsbepaling inbeslagneming gerst enz
 

19180713 Uitvoeringsbepaling inbeslagneming Cichoreiwortels.jpg 147.5K

19180713 Uitvoeringsbepaling inbeslagneming Cichoreiwortels
 

19180718 Betreffende beperking in gebruik van gas en elektriciteit.jpg 104.8K
19180718 Betreffende beperking in gebruik van gas en elektriciteit
 

19180718 Hoogste prijs.jpg 113.5K

19180718 Hoogste prijs
 

19180719 Verwerken van fruit.jpg 202.4K

19180719 Verwerken van fruit
 

19180720 Hoogste prijzen oogst 1918.jpg 203.3K

19180720 Hoogste prijzen oogst 1918
 

19180723 Ausweiskarte 20002.jpg 147.8K

19180723 Ausweiskarte 20002
 

19180724 Uitvoeringsverordening  benuttiging melk.jpg 129.6K
19180724 Uitvoerings verordening benuttiging melk
 

19180727 Controol mannelijke Belgen.jpg 165.8K

19180727 Controol mannelijke Belgen
 

19180729 Avis Kruisstraat  son ramenés.jpg 181.1K
19180729 Avis Kruisstraat son ramenés
 

19180730 Afsluiten van overeenkomsten op het vervoer te water aan een voorafgaand toelating te onderwerpen.jpg 110.6K
19180730 Afsluiten van overeenkomsten op het vervoer te water aan een voorafgaand toelating te onderwerpen
 

19180731 Verkoop fruit.jpg 97.4K
19180731 Verkoop fruit
 

19180801 Broodgraanregeling oogstjaar 1918 1919 b.jpg 57.9K
19180801 Broodgraanr egeling oogstjaar 1918 1919 b
 

19180801 broodgraanregeling oogstjaar 1918 1919.jpg 122.5K
19180801 broodgraanregeling oogstjaar 1918 1919
 

Vorige pagina Volgende pagina
  Indexpagina GA TERUG MET DE BACKTOETS


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013