Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19181102 Wegvoeren weerplichtige bevolking 18 tot 35 jaren
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19181102 Wegvoeren weerplichtige bevolking 18  tot 35 jaren.jpg 118.9K
Vorige pagina  vorig overzicht
  Indexpagina GA TERUG MET DE BACKTOETS

STAD ST-NIKLAAS

BEVEL

Door gewetenloze ophitsers misleid heeft' de weerplichtige mannelijke bevolking in den ouderdom van 18 tot 55 jaren aan heil bevel betreffende het wegvoeren van 2 No- vember 10 ure 's voormiddags geen gevolg gegeven. De gevolgen dezer lichtvaardigen daad zullen voor de stad niet achterblijven. Het wegvoeren der weerplichtige bevolking van '18 tot 55 jaren zal nogmaals plaats hebben op MAANDAG 4 November 's voor- middags, tien uren. Verzamelplaats: Overgangsbarreel van den ijzerenweg op de Antwerpsche baan, oostlijk van de barreel.
St. Niklaas, den 2 November 1918.
De Kommandant


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013