Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19181018 Verkoop melkkaartjes boter kolen.jpg
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19181018 Verkoop melkkaartjes boter kolen.jpg 71.7K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina GA TERUG MET DE BACKTOETS

BERICHT

Te rekenen van 21 n Oktober zullen de burelen van den Stedelijken Bevoorradingsdienst het Oostbureel overgebracht worden naar de

MERCATORSTRAAT 55
De verkopen van Melkkaarijes, Boter, Kolen, enz, zullen aldaar geschieden op de dagen en
uren welke zullen bekend gemaakt worden, 't zij door bijzondere plakbrieven, 't zij door de
aankondigingen aan het voormeld lokaal.
St-Niklaas, den 18' Oktober 1918.
Het Stadsbestuur


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013