Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19181013 Gedwongen arbeiders vervangen.jpg
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19181013 Gedwongen arbeiders vervangen.jpg 141.8K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina GA TERUG MET DE BACKTOETS

GEACHTE MEDEBURGERS

Onder den indruk van de algemene droefheid die de opeisingen van
heden in onze Stad hebben verwekt, heeft het Schepencollege zich gericht tot
de Militaire Overheid om de invrijheidstelling der opgeŽiste te bekomen of
ten minste hun lot te verzachten. Tussen hen bevinden zich huisvaders, zieken,
zonen die de onmisbare steun zijn van hunne ouders. Op ons aandringen hebben wij verkregen dat de gedwongene arbeiders door vrijwillige kunnen vervangen worden. De Schepenraad rekent het zich ten plicht een oproep te doen tot de geest van zelfopoffering, de Belgen zo eigen, om de huisvaders en andere onmisbare opgeeiste werklieden te vervangen. Deze die vrijwillig willen arbeiden worden dringend verzocht zich aan te bieden op den ACHTERBOUW van het STADHUIS, op MAANDAG 14 dezer, te rekenen van 's morgens 9 ure tot 1 ure en 's namiddags van 3 ure
tot 7 uren. De loon is vastgesteld van 5 tot 7 fr. per dag, de voeding die beraamd wordt op 2 fr., niet inbegrepen. Deze die zich aanbieden moeten zich voorzien van het nodige werkmans- pak. Sint-Niklaas, den 13 Oktober 1918.
Op bevel: DE D. D. SEKRETARIS, A. D…SIRON
DE W. N. BURGEMEESTER, r M. DE SMEDT


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013