Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19181008 Reizen binnen gebied der Kommandantur Sint Niklaas.jpg
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19181008 Reizen binnen gebied der Kommandantur Sint Niklaas.jpg 116.8K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina GA TERUG MET DE BACKTOETS

BEKENDMAKING

Van den 10. October 's middags 12 ure af, zijn de reizen itielihet gebied der Kommandantur St.Niklaas, alsook de reizen er buiten alleen toegestaan met voorafgaande toelating der Etappen-Kommandantur. De toelatingsaantekening wordt met boeknummer en datum op het reispas ingedragen.

Toegelaten worden alleen de reizen :

a) die een onvermijdelijke dringende leger- of bestuurlijk be- lang voor doel hebben;
b) die in gewichtig belang der burgerlijke bevolking, geestelijken-, geneeskundigen- of voor den bevoorradingsdienst niet kunnen uitgesteld worden ;
 c) die tot bezoek van levensgevaarlijke zieke bloedverwanten aangevraagd zijn.

In de tijdruimte van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgends is ieder reisverkeer buiten de kom der gemeente verboden.

St. Niklaas, den 8 October 1918.
De Etappen-Kommandant,
RINKE, Majoor.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013