Dagboek Raphaël Waterschoot
19181003 Bekendmaking moordenaars Feldpolizeibeamte Kipnase nog niet ontdekt.jpg
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19181003 Bekendmaking moordenaars Feldpolizeibeamte Kipnase nog niet ontdekt.jpg 109.8K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina GA TERUG MET DE BACKTOETS

500 Mark BELONING

BEKENDMAKING

De moordenaars van den Feldpolizeibeamte KIPNASE
zijn nog niet ontdekt.

De aandacht wordt op de bekendmaking van 27. 9. gevestigd en aan de bewoners nogmaals hierdoor ten zeersten tot plicht gemaakt alle nuttige inlichtingen aan het ge- recht der Etappen-Kommandantuur Lokeren of aan de geheime Feldpolitie te St Gillis mede te delen.
Het schijnt dat de Feldpolizeibeamte Kipnase zich op donderdag 26 September 's avonds na 8 uur nog in Meerdonck bevonden heeft en daar of elders nog het avondmaal genomen heeft.

Alle personen die hierover inlichtingen kunnen geven, die in het bijzonder Kipnase nog na 8 uur zouden gezien hebben, en ook alle Estaminetbezitters, bij dewelke hij geweest heeft en degene die hem te eten gegeven hebben moeten dit onmiddellijk mededeelen.

Daar het ook mogelijk is, dat Kipnase niet op de plaats zelve waar het lijk gevonden is, of in de onmiddellijke nabijheid, maar elders vermoord en eerst na zijnen dood op den Guyledijk gebracht is geworden. zoo is het van groot belang te vernemen of op Vrijdag 27 September en de opvolgende dagen in Meerdonck en omstreken, het is te zeggen bijzonder op wegen of elders in het open veld of in gebouwen, ook op wagens en karren bloedsporen ontdekt geweest zijn. Het is te veronderstellen dat de daders zeer met bloed moeten besmeurd geweest zijn.
Er wordt nogmaals de aandacht daarop gevestigd dat voor de ontdekking der daders een beloning van 3000 Mark uitgeloofd geworden is.
DE GERECHTSHEER, Mühler   Lokeren, 3 October 1918.
OBERST EN ETAPPENKOMMANDANT.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013