Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19180928 Aangaande dorsen oliezaden.jpg
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19180928 Aangaande dorsen oliezaden.jpg 108.2K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina GA TERUG MET DE BACKTOETS

BEKENDMAKING

aangaande het dorsen van oliezaden

Op grond der verordening van den heer Generaal-Gouverneur van 13 Oktober 1917 (Wet- en Verordeningsblad bladz. 4625) betreffende de vaststelling van de dorstermijnen voor oliezaden, beveel ik hiermede dat het dorsen der oliezaden van den oogst van dit jaar in de provincie Antwerpen en in het arrondissement van St. Niklaas tot den 31 Oktober van dit jaar
geŽindigd moet zijn.

Telkens dat gedorsen wordt, moet zulks vooraf door den burgemeester aan den bevoegden Zivilkommissaris aangemeld worden, aan wien ook in uitzonderlijke gevallen aanvragen tot verlenging van den dorstermijn te richten zijn.

Ik maak uitdrukkelijk hierop opmerkzaam dat volgens Art. 1 der verordening van den heer gouverneur geneaal 17 2 1917 _ betreffend de bevoegdheid der Oelzentrale in Belgien (Wet- en Verordeningsblad bladz. 3345) alle oliezaden en olievruchten in het gebied van het Generaalgouvernement bij de Oelzentrale te Brussel, Anspachlaan 29, moeten aangemeld worden wanneer het voorraden van meer dan 20 Kilos geldt. Buitendien is de bewerking van oliezaden en olievruchten, zelfs in hoeveelheden minder dan 20 Kilos, alsook den verkoop van den oogst op halm, hetzij gelijk in welke hoeveelheid, zonder de uitdrukkelijke toelating der Oelzentrale verboden.

De Oelzentrale koopt, ten voordele der Belgische bevolking in uitoefening der haar toegestane rechten, alle voorraden welke bij het verschijnen dezer bekendmaking zich in het gebied des Generaalgouvernements bevinden alsook deze welke nog gewonnen worden, aan de prijzen en voorwaarden welke in mijne bekendmaking van 8 Juli 1918 aangaande het verkeer met oliezaden uit het oogstjaar 1918 aangegeven zijn. Wie den vastgestelde dorstermijn zonder toelating van den bevoegden Zivilkommissaris niet naleeft, maakt zich strafbaar op grond der strafbepalingen der verordening van 13 October 1917 (Wet- en verordeningsblad bladz. 4625).
Antwerpen, den 28 September 1918.
Der Prasident der Zivilverwaltung fŁr die Provinz Antwerpen.

v. SCHNITZLER


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013