Dagboek Raphaël Waterschoot
19180926 Inbeslagneming haver oogstjaar 1918.jpg
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19180926 Inbeslagneming haver oogstjaar 1918.jpg 95.8K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina GA TERUG MET DE BACKTOETS

BEKENDMAKING

Aangaande de verordening van 30 Juli 1918 over de inbeslagneming van haver van het oogstjaar 1918.
Op grond der voorschriften van Art. 4 § 3 van bovenvermelde verordening worden de haverrantsoenen als volgt vastgesteld :
 

Voor paarden der I Klas (Gekeurde dekhengsten, zware in mijnen, onder den grond, in steengroeven of in bosschen werkende paarden, of paarden waarop entstof genomen wordt) 4kg daags

IIe Klas (Zware paarden die in den dienst van het algemeen welzijn gebruikt worden, die der geneesheren, veeartsen, vervoerondernemers, huurhouders, grootere verbruiksinrichtingen, en inrichtingen voor krengbenuttiging, evenals voor moederpaarden en teeltmerries) 2kg daags

IIIe Klas (Alle andere paarden)  1 Kg. daags


Verdere verminderingen blijven voorbehouden. Het voederen van haver aan stieren, trekossen en koeien en ook aan andere trekdieren is verboden.
Antwerpen, den 26 September 1918.
Haferzentrale

beim Präsidenten der Zivilverwaltnng filr die Provinz Antwerpen.
 i. V.
v. SCHNITZLER,
General-Kon sul.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013