Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19180926 Aardappelkommissie.jpg
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19180926 Aardappelkommissie.jpg 179.3K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina GA TERUG MET DE BACKTOETS

STAD SINT NIKLAAS

STEDELIJKE AARDAPPELKOMMISSIE

Te rekenen vanaf 19 oktober, zal er door de zorgen van het Stedelijk Magazijn, en op aanvraag van de personen die geen aardappelen geplant hebben in het jaar 1918, in eens een volledig rantsoen aardappelen voor gans de maanden OCTOBER en NOVEMBER verstrekt worden: zijnde per_ hoofd 6 kilogram. tegen betaling van fr. 1,92 voor eene maand.

Op de hierna vermelde dagen, des voormiddags van 9 tot 12 ure (TU), mogen de personen die geen aardappelen geplant hebben in het jaar 1918, voorzien van hunne purpere aardappelkaart, de winkelkaart van het Nationaal Komiteit en die van het magazijn Eendracht-Union, zich aanbieden op het Gemeentelijk Oogstbureel, boven-
. verdiep Stadhuis, ten einde in te schrijven volgens hun verlangen tot het bekomen van volledig rantsoen aardappelen Voor de maanden DECEMBER, JANUARI, FEBRUARI, MAART, APRIL, MEI, JUNI, JULI, voor een of meer of volledig voor de 9 boven- vermelde maanden. Het tijdstip voor de afhaling dezer rantsoenen zal voor einde November bekend ē gemaakt worden. De personen welke verlangen in te schrijven voor vervroegde aflevering van hun rantsoen, moeten zich aanbieden op het Oogstbureel, ten Stadhuize, volgens de hier- * onder vermelde rangschikking, telkens van 9 tot 12 1/2 ure (T.U.)

DINSDAG 22 OCTOBER NIS 6826 tot 9000:
WOENSDAG 23 "5301 tot 6625
DONDERDAG 24"3976 tot 5300
VRIJDAG 25 "2651 tot 3975
ZATERDAG 26 " 1326 tot 2650 I,
MAANDAG 28 ". ē 1 tot 1325

Sint-Niklaas, den 26 September 1918.
HET STADSBESTUUR:
DE D. D. SECRETARIS, , A. DESIRON.
DE W. N. BURGEMEESTER ;Dr M DE SMEDT.
St. Nikolaas, drakk. Artbsr ilLatthys,


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013