Dagboek Raphaël Waterschoot
19180910 Inbeslagnemen haver oogstjaat 1918.jpg
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19180910 Inbeslagnemen  haver oogstjaat 1918.jpg 199.0K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina GA TERUG MET DE BACKTOETS

BEKENDMAKING

Betreffende de verordeningen over het in beslag nemen van haver voor het oogstjaar 1918 van 21 Februari en 30 Juli 1918.

 
Op grond der beschikking van hot Keizerlijk Gouvernement Antwerpen van den 7 September 1918, zal de Haferzentrale beim Prsidenten der Zivilverwaltung, gelijk het vorige jaar, de gedeeltelijke bevoegdheid welke den Kreischef toegekend is, uitoefenen, en wordt bekend gemaakt :
1. Alle landbouwers zijn verplicht, hunnen haveroogst, tot de nog te bepalen hoeveelheid volgens art. 3 der verordening van 21 Februari 1918, aan de gemeente af te leveren. De afleveringen hebben volgens de aanduidingen der gemeenten aan een vastgestelde afleveringsplaats te geschieden.
2. Voor den aankoop en verdeling van den haver wordt onder kontrol der Haferzentrale een „Haverbureel voor de provincie Antwerpen, Korte Klarenstraat 14 te Antwerpen" opgericht.
3. De gemeenten zijn verplicht de Imin opgelegde haverleveringen aan het haverbureel in Antwerpen te verladen, welke het afgeleverde gewicht aan den hoogstprijs van 40.— Fr. per 100 Kg. komptant betaald. Volgens art. 3 der verordening van 30 Juli 1918 mogen de gemeenten voor haver van mindere hoedanigheid, ook maar een geevenredigden minderen prijs betalen. In geval zakken niet voorhanden zijn, worden zij kosteloos door het haverbureel aan de gemeente geleend.
4. Paardenbezitters, die de noodige haver niet of ontoereikend geoogst hebben, moeten maandelijks eene aanvraag tot toewijzing van het hun toegestane rantsoen, aan hun gemeentebestuur indienen. De gemeentebesturen maken lijsten op, voor de door hunne gemeente benoodigde haver, en zenden deze lijsten door tussenkomst van den bevoegden Heer Zivilkommissar aan de Haferzentrale te Antwerpen.
5. Het haverbureel zal naar verhouding der voorhanden zijnde kwantiteiten haver en volgens opgave der Haferzentrale, haver afleveren aan de gemeenten die te kort komen, aan de prijzen welke maandelijks door de Haferzentrale zullen vastgesteld worden.
6. Havertransporten buiten de gemeente zijn maar onder volgende voorwaarden toegelaten :
a) Als de ontvanger het haverbureel is, van een vervoerbewijs der gemeente voorzien van het handteken van den burgemeester en den stempel der gemeente,
b) voor alle andere transporten van een vervoerbewijs voorzien van den stempel der Haferzentrale.
In geval van niet in acht nemen der bovenstaande beschikkingen worden de straffen bij art. 12 der verordening van 30 Juli 1918 toegepast.
Antwerpen 10 september 1918
Haferzentrale
Präsidenten der Zivilverwaltung fur die provinz Antwerpen

Schramm
senator


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013