Dagboek Raphaël Waterschoot
19180907 Prijs 1 kg boter aan de voortbrenger.jpg
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19180907 Prijs 1 kg boter aan de voortbrenger.jpg 101.4K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina GA TERUG MET DE BACKTOETS

BEKENDMAKING

In uitvoering van artikel 4 der verordening van 25 April 1918 van den heer Generaal Gouverneur en ter wijziging van artikel 2 der uitvoeringsverordening van 24 Juli 1918 tot deze verordening, worden hierbij de prijzen, die te rekenen van 15 September 1918 voor 1 kg. boter aan den voortbrenger moeten worden betaald, als volgt vastgesteld :

 
I) ongezouten boter, met ten hoogste 18 % vreemde bestanddelen . . . . . . . . 10,25 Fr.
2) gezouten boter, met ten hoogste 18 %vreemde bestanddelen . . . • . . . . 9,75 »
3) melkerij boter, voorzien van het ambtelijk kontroolmerk en met ten hoogste 18%vreemde bestanddelen 11,50 »
4) ongezouten boter, met meer dan 18% doch niet meer dan 50 %vreemde bestanddelen . . 5,25 »
5) gezouten boter, met meer dan 18 doch niet meer dan 50 %vreemde bestanddelen . . 4,75 »

De prijzen gelden ter plaats van voortbrenging, met inbegrip van de gebruikelijke verpakking in papier. De bijslag voor den voortverkoop der boter door den groot- handelaar en den kleinhandelaar, mag voor elk van hen niet meer dan 60 centiem, dus in 't geheel niet meer dan 1,20 frank per kg., bedragen.
Brussel, den 5n September 1918.

 Der Verwaltungschef lür Flandern.
SCHAIBLE.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013