Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19180901 Uitvoeringsbepalingen betreffende groenten en peulvruchten.jpg
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19180901  Uitvoeringsbepalingen betreffende groenten en peulvruchten.jpg 107.1K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina GA TERUG MET DE BACKTOETS

No. 85. 14. SEPTEMBER 1918.

 357 Uitvoeringsbepalingen

Verordening van 8 Augustus 1918, betreffende groenten en peulvruchten. Ter uitvoering der Verordening van 8 Augustus-1918, betreffende groenten en peulvruchten, verorden ik voor Vlaanderen het navolgende:

Art. 1. De Prasident der Zivilverwaltung** (Voorzitter van het burgerlijk bestuur) der provincie waar de groenten en peulvruchten verbouwd worden, is bevoegd tot het toelaten van de uitzonderingen, voorzien in Artikel 1 van de Verordening van 8 augustus 1918, Het toelaten der uitzonderingen kan afhankelijk gemaakt worden van bepaalde voorwaarden en verplichtingen. Worden ook aanzien als koopverdragen over niet afgeleverde groenten of peulvruchten, in den zin van Artikel 1 der Verordening van 8 augustus 1918, overeenkomsten die als huurovereenkomsten zijn aangeduid, tengevolge waarvan echter de verpachter voor de bewerking van de verhuurde percelen heeft te zorgen. De Prasidenten der Zivilverwaltung* zijn gerechtigd de hun toegekende bevoegdheid tot het toelaten van uitzonderingen over te dragen op den bevoegden Zivilkommissar" (burgerlijken Kommissaris).

Art. 2. Om het even welke peulvruchten evenals witte, rode en groene kolen, mogen zonder toelating (Art. 3) niet vervoerd worden:

a) per spoorweg, buurtspoorweg of schip, ook als stukgoed, in de provincies Brabant en Antwerpen,

b) per voertuig van om het even welken aard, in de provincie Antwerpen, evenals in de arrondissementen Brussel rand en Leuven. De Zivilkommissare** zijn gerechtigd binnen een arrondissement uitzonderingen toe te laten voor bepaalde soorten van peulvruchten of groenten of voor bepaalde gebieden.

Art. 3. De Zivilkommissar in wiens ambtsgebied het vervoer aanvang neemt, is bevoegd tot het verlenen der toelating tot vervoer. De toelating kan afhankelijk worden gemaakt van bepaalde voorwaarden en verplichtingen.

Art. 4. De aandacht der belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat overtredingen der bepalingen van deze verordening worden gestraft, overeenkomstig Artikel 4 der Verordening van 8 augustus 1918, met een geldboete van ten hoogste 10.000 mark en met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of met een van beide straffen en dat de veldvruchten, waarover verboden verdragen werden afgesloten, door de Prasidenten der Zivilverwaltung worden verbeurdverklaard of onteigend.

Brussel , den In september 1918.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013