Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19180827 Verplichting slachten in openbare slachthuizen
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19180827 Verplichting slachten in openbare slachthuizen.jpg 104.9K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina GA TERUG MET DE BACKTOETS

No. 84.-11. SEPTEMBER 1918.

Verordening -uithangenbetreffende de verplichting te slachten in openbare slachthuizen en in bijzonder toegelaten private slachter||en, alsmede betreffende de keuring van ingevoerd vlees.

Art. 1. Slachtvee [runderen (kalveren er bij inbegrepen) , varkens, schapen, geiten] mag alleen in openbare slachthuizen of in bizonder toegelaten private slachterijen worden geslacht. In gemeenten waar geen openbare slachthuizen bestaan, bepalen de Kreischefs na de Kreisveterinare (arrondissementsveeartsen) te hebben gehoord, waar het vee moet geslacht worden. Waar geen openbare slachthuizen bestaan, zullen zoveel doenlijk slechts de slachterijen worden toegelaten van slachters, die regelmatig het bedrijf uitoefenen. De Gouverneure (gouverneurs) kunnen voorschrijven, dat het openbaar slachthuis eener gemeente ook door de slachters van naburige gemeenten, tegen betaling van de geldende rechten, moet gebruikt worden. De aldus aangewezen slachterijen moeten in de betrokken gemeenten ter algemene kennis worden gebracht. Het is verboden in andere slachterijen te slachten. Deze schikking is niet toepasselijk op noodslachtingen en slachtingen aan huis, die overeenkomstig de Verordening van 7 juni 1917, betreffende het slachten aan huis van rundvee, kalveren, varkeas, schapen en geiten (Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van BelgiŽ, bl. 3867), gedaan worden. De slachter moet over alle slachtingen boekhouden overeenkomstig bijgaand model.

Art. 2. De Gouverneure kunnen beschikken, dat het in bepaalde gemeenten ingevoerd vlees dadelijk na den  invoer naar een keurdienst worde gebracht en dat hei slechts in den handel mag komen, nadat het door dun dienst vrijgegeven is. art,

 

Art. 3. Wie deze Verordening of de grond et van uitgevaardigde schikkingen overtreedt, wordt met een gevangenisstraf van ten minste 1 maand en ten hoogste jaar en met een geldboete van ten minste 1000 en ten hoogste 10.000 mark, of met een dezer straffen gestraft. Daarenboven kan het vlees dat voortkomt van in strijd met het verbod geslachte dieren, of in strijd met de getroffen schikkingen in den handel wordt gebracht, of de opbrengst van den verkoop, verbeurdverklaard worden. De poging tot overtreden is strafbaar. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebhers zijn tot oordeelvellen bevoegd.

Art. 4. Deze Verordening wordt van kracht 3 dagen na de bekendmaking van de toegelaten slachterijen,

Brussel, den 27 Augustus 1918.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013