Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19180827 Aangifte van slachtingen.jpg
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19180827 Aangifte van slachtingen.jpg 118.9K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina GA TERUG MET DE BACKTOETS

No. 84. 11. september 1918.

Verordening Ėuithangen betreffende de aangifte van slachtingen.

Artikel, 1. Ter uitbreiding der verpUchting tot de aangifte van slachtingen aan huis en van noodslachtingen  verordening IVc 3534 van 7 juni 1917, betreffende het slachten aan huis van rundvee, kalveren, varkens, schapen en geiten (Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van BelgiŽ, hi. 3867) ó verorden ik hierhij, dat ook elke andere slachting van slachtvee [runderen (kalveren er hij hegrepen), varkens, schapen, geiten] binnen 24 uren, onder opgave van de diersoort, schriftelijk moet worden aangegeven bij den bevoegden burgemeester, die, zoals tot dusver, de aangiften aan den Kreischef overmaakt.
De houder van de slachterij en de onderzoekende veearts of keurmeester zijn verplicht de aangifte te doen. Slachtingen in openhare slachthuizen zijn aan te geven aan het hestuur van het slachthuis, dat deze aangiften, op de daartoe bestemde lijst.en overgedragen, regelmatig aan den burgemeester moet mededeelen.

Artikel. 2. Overtredingen worden met een gevangenisstraf van ten minste een maand en ten hoogste een jaar en met een geldboete van ten minste 1000 mark en ten hoogste 10.000 mark of met een dezer straffen gestraft. Bovendien kan de verbeurdverklaring van het dier, dat geslacht is zonder dat de voorgeschreven aangifte gedaan werd, of van de opbrengst van den verkoop uitgesproken worden. - De poing tot overtreden is strafbaar. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebhers zijn tot oordeelvellen bevoegd.

Art. 3. Deze Verordening wordt 3 dagen na haar bekendmaking van kracht.

Brussel , den 27 Augustus 1918.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013