Dagboek Raphaėl Waterschoot
19180826 Controol mannelijke Belgen.
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19180826 Controol mannelijke Belgen.jpg 165.4K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina GA TERUG MET DE BACKTOETS

Sint-Niklaas

Bekendmaking

Op 3den SEPTEMBER 1918, hebben de controolvergaderingen plaats der in de gemeente Sint-Niklaas wonende mannelijke Belgen, welke in de jaren 1877 tot en met 1901 geboren zijn, der leden der Burgerwacht, der in hun land ontslagene tot den dienst onbruikbare vijandelijke soldaten en der vijandelijke vreemdelingen. De controol geschiedt op het STADHUIS, bovenzaal, om 9,I3 uren 's morgends.


A. Voor de leden der Burgerwacht en de vijandelijke vreemdelingen, den 3 SEPTEMBER 1918, om 9,13 uren 's voormiddags.

B. Voor de weerplichtige Belgen welke in de jaren 1877 tot en met 1901 geboren zijn : Den 3 SEPTEMBER 1918, om 9,30 m. uren 's voormiddags, de Nummers 1 tot 1000 » 9,43 m. uren » » 1001 tot 2100 » 10,13 ni. uren » » 2101 tot 3100 » 10,43 m. uren » » 3101 tot 4000 » 11,1$ m. uren » » 4001 tot 3300 » 11,43 m. uren » » 3301 en meer.
 

De bevelen en schikkingen der wachten en der bij de controolvergadering aanwezig zijnde belgisehe politie- of gerneentebeambien zijn stipt te volgen. De militairen, die over den controol waken, zijn aangewezen desnoods van hunne wapens gebruik te maken. De personen die op de controol moeten aanwezig zijn, staan dien dag onder de Duitse
krijgswet. Op de controolvergadering is het rooken en het dragen van kenteekens verboden, alsook elk andere storing der openbare orde. De verkoop van geestrijke dranken aan meldeplichtigen is op den eontrooldag voor en na de controol verboden. Ieder controolplichtige moet op de controol voorzien zijn van het eenzelvigheids- bewijs en de meldingskaart. Afwezigheid op de controolvergadering, zonder rede, wordt gestraft. De controolplichtigen moeten een kwaad uurs vfir den vastgestelden tijd aanwezig zijn.

MELDEAMBT ANTWERPEN-FESTUNG.

Sint-Niklaas, den 26 Augustus 1918.

AO,u e ' Druldt. L. De Seltryver-Van Cleemput


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013