Dagboek Raphaël Waterschoot
19180815 Hoogste prijzen.jpg
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19180815 Hoogste prijzen.jpg 118.2K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina GA TERUG MET DE BACKTOETS

No. 79. 24. augustus 1918.

 Bekendmaking. –uithangen
Op grond mijner Verordening van 4 juli 1918, betreffende de ,,Ernte-Kommissionen (Oogstkommissies), evenals der uitvoeringsbepalingen van 4 juli 1918 tot deze verordening, heb ik, op voorstel der Zentral Ernte-Kommission (Centrale Oogstkommissie) , de hoogste prijzen voor den verkoop van gedorst koren, zemelen, meel en brood voorshands als volgt vastgesteld:

voor tarwe (mengtarwe) uit stapelplaats of molen geleverd frank 89.48 per 100 kg.
voor rogge (inlandse) uit stapelplaats of molen geleverd 52.20
voor ongepeide spelt uii stapelplcMts of moien geleverd frank 48.20 per 100 kg, voor masteluin uit stapelplaats of molen geleverd 66.20
voor zemelen uit stapelplaats of of molen geleverd * 21.50
voor tarwemeel aan bakkers of verbruikers geleverd 112.47
voor roggemeel aan bakkers of verbruikers geleverd 61.10
 voor masteluinmeel aan bakkers of verbruikers geleverd 65.22
 voor tarwebrood aan verbruikers geleverd —.86 kg,
Deze hoogste prijzen worden op 1 Septemher 1918 van kracht.
De (provinciale Oogstkommissies) zijn bevoegd, voor de omschrijving van afzonderlijke gemeenten, op verzoek of na raadpleging van de burgemeesters, telkens een lageren hoogsten prijs voor brood, tot het bereiden waarvan roggemeel wordt gebruikt, vast te stellen, Voor den verkoop van koren door de verbouwers aan het Nationaal Hulp en Voedingskomiteit blijven de hoogste prijzen, vastgesteld in de uitvoeringsbepalingen tot de verordening van 4 juli 1918, betreffende Ernte-Kommiesionen, van kracht
Brussel, den 15 Augustus 1918,


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013