Dagboek Raphaėl Waterschoot
19180812 Gedrag der bevolking tegenover de in het gebied van het vierde leger zijnde vijandelijke krijgsgevangenen
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19180812 Gedrag der bevolking tegenover de in het gebied van het vierde leger  zijnde vijandelijke krijgsgevangenen.jpg 130.3K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina GA TERUG MET DE BACKTOETS

VERORDENING

Betreffende  het gedrag der bevolking tegen- over de in gebied van het vierde  leger zijnde vijandelige krijgegevangenen.
§1 Aan de inwoners is. elk rechtstreeks contact  met de krijgsgevangenen verboden.
§2. Dit verbod slaat inzonderheid op het uitwisselen van tijdingen op schriftelijke of mondelinge wijze of door het geven van tekens. of het bemiddelen of ontvangen van voorwerpen ook eet- en rookwaren relt alsook op manifestaties van allen aard 'blijven staan, medegaan, dragen van kentekens enz,
§3. Uitzonderingen zijn alleen met uitfrukkelijke toelating der bewakingsafdeling van onder hare toezicht toegelaten.
§4. Overtredingen worden. voor zover na de bestaande wetten en verordeningen niet een strengere straf toepasselijk is met ten hoogste 5 jaar gevangenis of met geldboeten tot 20 000 mark of met beide straffen tegelijk gestraft, 
Bevoegd lot strafvervolging fijn de militaire rechtbanken en de militaire bevelhebbers .

12 augustus 1918

Der oberbefehlhaber
Sixt von Arnim


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013