Dagboek Raphaël Waterschoot
19180807 Dorsen van gerst.jpg
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19180807 Dorsen van gerst.jpg 100.7K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina GA TERUG MET DE BACKTOETS

BEKENDMAKING

Op grond van artikel 2 der uitvoeringsbepalingen van den Heer Verwaltungschef voor Vlaanderen van 9 Juli 1918 (Wet- en Verorden. Bl. z. 679) tot de ver-ordening over het in beslagnemen van gerst enz. van 21 Februari 1918 (Wet- en Verorden. Bl. z. 188) bepaal ik hiermede, dat het

dorsen van gerst

 uit den oogst van dit jaar in de provincie Antwerpen en in de tot het vestingsbereik Antwerpen behoren de 14 gemeenten van Oost-Vlaanderen tot uiterst 15 September 1918 moet gedaan zijn. Het dorsen mag slechts plaats hebben na telkenmale op voorhand door den Burgemeester bij den bevoegden Zivilkommissar aangemeld te zijn. Het niet nakomen van dit voorschrift wordt met de in artikel 7 der verordening van 21 Februari 1918 genoemde straffen belegd.
Antwerpen, den 7 Augustus 1918.
Der President der Zivilverwaltung für die Provinz Antwerpen '

SCHRAMM
senator


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013