Dagboek Raphaël Waterschoot
19180804 Beslagname van riet.jpg
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19180804 Beslagname van riet.jpg 189.0K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina GA TERUG MET DE BACKTOETS

BEKENDMAKING

De beslagname van Riet volgens bekendmaking van 31 -5-18 wordt beperkt op de volgende vlakten:
1. Tussen de hoofddijken der Schelde.
2. tussen de hoofddijken der Rupel,
3. gebied der oude Schelde bij Bornem,
4. op den noordoever der Durtne (Gehucht Thielrode),
5. aan de vijvers ten oosten en ten westen van Wilmarsdonck (Gehucht Wilmarsdonek),
6. aan Het Gat (Gehucht Lillo),
7. aan den Zeedijk tussen Blauwgaren en Suikerfabriek Beirendrecht
8. aan den Zwanendijk tussen Suikerfabriek Beirendrecht en de redoute Beirendrecht,
9. de westelijke vlakte vóór het fort Liefkenshoek,
10. landwaarts van den Scheldedijk ten Zuid-Oosten van Liefkenshoek en langs den ouden, naar Geslecht voerenden dijk.
11.noordelijke vlakte voor het fort La Perle.
12. langs beide oevers der Melkader opwaarts tot Calloo,
13. westkant van den Digue défensive,
14. noordelijken hoek van den Polder van Melsele,
15. aan den Blokkerdijk,
16. den Groten Watergang ten noorden der straten St-Anna-Zwyndrecht.

Al het overige Riet wordt vrijgegeven.

Antwerpen, den 4 Oogst 4918.
Der Gouverneur,
von ZWEM,
General der Infanterie.

Fort de Perel 3 La perle werd in 1870 gebouwd boven op de plaats van Fort de Perel 2. Het maakte deel uit van de Stelling van Antwerpen, de zgn. Brialmontlinie. De uitrusting waren 3 koepels met geschut van 24 cm en 28 cm, maar deze werden vanwege van de snelle evolutie van de maritieme artillerie nooit geplaatst. Ze waren tegen de Eerste Wereldoorlog al gedateerd. Het fort werd in 1944 door de terugtrekkende Duitsers opgeblazen. Toen deed het nog dienst als opslagplaats voor zeemijnen. De laatste restanten zijn verdwenen bij de aanleg van Ketenislaan bij de uitbreiding van de haven van Antwerpen.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013