Dagboek Raphaλl Waterschoot
19180802 Hoogste prijzen.jpg
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19180802 Hoogste prijzen.jpg 176.0K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina GA TERUG MET DE BACKTOETS

ETAPPENKOMMANDANTUR LOKEREN
BEKENDMAKING
vertaling 2 8 1918 4997

Voor den tijd van 6. tot 12 Augustus 1918 inbegrepen worden de hoogste prijzen, die aan voortbrengers van groenten te betalen zijn vastgesteld, als volgt :


Groenten rs voor 100 kilo's.
BLOEMKOOL 20 0/, Gewichtaftrok op bladeren fr. 60.—
KROPSAVOOIEN, op bladeren 2,0 'I„ aftrok . fr.
WITTE KROPKOOL, zuiver, met hoogstens 28.— 5 dekbladeren ; op bladeren 15 ",„ aftrok fr. 38.—
ROODE KROPKOCL, zuiver, met hoogstens 5 dekbladeren ; op bladeren 15 %aftrok . fr. 55..-
BLADEREN-SELDERIJ nieuwe oogst. . fr. 50.—
KROPSALADE I Klas, 6 stuks en minder in een kilo fr. 25,— , 11 , meer als 6 stuks in een kilo fr. 15,—
ANDIJVIE . . . . . . fr. 25. —
WORTELS, vroege ; roode, op kruid dat slechts 15 cm. lang mag zijn, 200/0 aftrok . . fr. 28,—
WORTELS, vroege ; gele, op kruid, dat slechts 15 cm. lang mag zijn, 20 "1, aftrok . . fr. 24.—
BONEN, groen gewas, allιιn op bijzondere bestelling der Kommandantur . . fr. 50.—
PETERSELIE . • , . , . fr. 40.—
KOMKOMMERS,I.Klasgoed gelijkmatig gegroeid fr. 60 — < II. Klas ongelijke vormen . fr. 30.—
TOMATEN . . . . . • fr. 85.—
SJALOTTEN, rijpe, zonder kruid . . fr. 70.—
AJUIN, slechts bij afhaling te oogsten. . fr, 45.—
PORREI . . . . . . , fr. 100,—
MELOENEN . . . . • . fr. 125.—

Wie van de hierboven aangeduide waren aan een hogeren dan den vastgestelde prijs koopt of verkoopt, of wel een bedrag aanbiedt of vordert hetwelk den hoog4prijs overschrijdt, wordt met een geldboete tot 10,000 Mark of niet gevangzitting tot 3 jaren bestraft, ook kunnen beide straffen tegelijk, uitgesproken worden, en de waren waar/mede gehandeld werd, kunnen in beslag genomen worden. Bevoegd zijn de Duitse Militaire Rechtbanken en Overheden.

MόHLER, OBERSTTLEUTTNANT UND KOMMANDANT


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013