Dagboek Raphaël Waterschoot 1918
Wist je datjes gesprokkeld op het net! Indexpagina  (of ga terug met uw back toets)

Koper over de hele wereld  link
Koper is niet zeldzaam, maar waarom word koper dan steeds duurder? Het zit bijna overal in de grond, in elk continent op de wereld word er koper uit de grond gehaald. Waarom het dan toch steeds prijziger wordt? Koper wordt, misschien wel juist doordat het overal is, op heel veel manieren gebruikt. Van elektriciteitsdraden tot muntgeld. En door de steeds toenemende economische groei van onder meer China, wordt de toch al flinke vraag naar het metaal steeds groter.
Tegelijkertijd neemt de voorraad koper in onze bodem wel degelijk af, net zoals de kwaliteit daarvan. Het beste koper hebben we allang opgegraven, wat nog in de bodem zit is erts, waaruit je minder makkelijk koper kunt winnen. Met steeds hogere productiekosten tot gevolg.
Geluk bij een ongeluk: koper is erg duurzaam. Het kan in principe volledig gerecycled worden.


Cinema Royal bestaat niet meer misschien verwijst dit er naar? Was in de Ankerstraat. link

De laatste Duitse keizer :Frederik Wilhelm Victor Albert[1] (Potsdam, 27 januari 1859 - Doorn (Nederland), 4 juni 1941)  link 

Hazendans
Toponiem voor de hoek van de Hogen Heirweg met de Puytvoetstraat te Sint-Niklaas. Genoemd naar een café "In den Hazendans" dat daar ooit stond - 1848. Het kruispunt van de gewestweg N16 Sint-Niklaas-Breendonk en de Hogen Heirweg is bij de aanleg van de E17 (oorspronkelijk E3) bedolven onder de verkeerswisselaar. De grond daarvoor is afkomstig van uit de heide van Haasdonk waar tijdens WO II zich een Duits vliegveld bevond. Door uitgraven ontstond aanvang jaren 1970 de vijver op wat later het recreatiedomein "De Ster" zou worden (link verbroken)

De eerste communie is in het christendom de feestelijke gelegenheid dat iemand voor het eerst nadert tot de eucharistie. De eerste communie maakt deel uit van de initiatiesacramenten (doopsel, eucharistie en vormsel) en dient voorafgegaan te worden van de eerste bie Kaf Als stofnaam, in collectieve opvatting. Het afval van gedorscht en met de wan gezuiverd graan: de droge, dorre basten (bolsters, doppen, hulzen) der graankorrels. De naam wordt ook toegepast op anderen dergelijken, drogen, lichten afval, b.v. van peulvruchten, van vlas (verg. de samenst. vlaskaf), van katoencht. link 

Kaf  Als stofnaam, in collectieve opvatting. Het afval van gedorscht en met de wan gezuiverd graan: de droge, dorre basten (bolsters, doppen, hulzen) der graankorrels. De naam wordt ook toegepast op anderen dergelijken, drogen, lichten afval, b.v. van peulvruchten, van vlas (verg. de samenst. vlaskaf), van katoen

Graanmeter: Belastingmeter op koren, door de stad aangesteld. Ik veronderstel dat zij in dit geval moesten gaan zien waar er velden waar en hoe groot? Want geoogst kan niet in april. 


Wintertarwe 
•wordt op veel bedrijven gezaaid als teeltafwisseling om de structuur en het humusge...halte van de grond op peil te houden.
•Voorkomen: Leemstreek en Zandleemstreek.•Zaaitijd: voor de winter in oktober-december.•Oogsttijd: zomer, begin augustus.
•Oogstopbrengst: 8-10 ton/ha. Dit opbrengstcijfer laat toe zonder verlies te werken. Veertig jaar geleden was dat maar 3,2 ton/ha. De opbrengst aan stro is lager: ongeveer 4 ton/ha. •Gebruik: voor menselijke voeding (bakkerij, zetmeelindustrie, koekjes, brouwerijen), dierenvoeding en zetmeel voor de industrie.
•Het belangrijkste bijproduct is stro. Het wordt gebruikt als strooisel in de stal op het landbouwbedrijf. Het wordt ook wel verkocht aan aardbeientelers en particulieren.
Zomertarwe
• is een inhaalgewas wanneer geen wintergraan kon worden gezaaid. Wanneer door slechte weersomstandigheden in het najaar geen wintergraan kan worden gezaaid, kan de boer beslissen om in het vroege voorjaar zomertarwe te zaaien. De oogstopbrengst is wel iets lager dan van wintertarwe omdat het gewas minder lang op het veld staat.•Zaai: februari-maart.•Oogst: einde augustus.•Oogstopbrengst:5-7 ton/ha; stro-opbrengst: 3,5 ton/ha.•Gebruik: voor brood, dierenvoeding en zetmeel.
•Bijproduct is stro

Koning van Bayern
Zelden vind ik iets terug om welk regiment het gaat, hier was wel iets van terug te vinden.
Das 3. bayerische Infanterie Regiment der 11. bayerischen Infanterie Division war an folgenden Orten eingesetzt.
Grenzschutz an der belgisch-holländischen Grenze 27.04.-02.05.1918 Heeresreserve in und um St. Niklaas 
Selzaete ist ein kleines Städtchen, ca. 15 km nördlich von Gent an dem für Großschiffahrt geeigneten Gent- Terneuzen Kanal gelegen. 
Das I./3. b. IR und der Brigade- sowie Regimentsstab kamen dort gut unter. 
Besonderes Interesse hatten die Soldaten an der Bewachung des 2 meter hohen, elektrisch geladenen Zaunes, mit dem sich die Holländer schützten. 
Da es dem Regiment dort nicht möglich war eine ordentliche Ausbildung sicherzustellen, wurde das Regiment nach St. Nicklaas verlegt. 
Während dieser Zeit wurde die Division vom bayerischen Kronprinzen und seiner Majestät besucht.
zie  voor meer info naar deze pagina   en  zie voor meer info naar deze pagina
Bay38d S.K.H. Kronprinz-Rupprecht v. Bayern beim 3. b. Inf.-Rgt. in St. Niklaas am 31.05.1918 link link

Advokaat Thuysbaert en hij staat vermeld in een artikel maar dan wel na de oorlog, dezelfde?   Per toeval gevonden, Het Landsturm infanterie bataljon Arolson was klaarblijkelijk verantwoordelijk voor de bewaking van Sint Niklaas   http://waaslandca.front36.kunstmaan.be/media/waasland/images/4/3/5/82270_43597_original.pdf

Duitse Officieren in Sint Niklaas, er bestaat een lijst van personen  die ervan beschuldigd worden van oorlogsmisdaden en Sint Niklaas komt er paar keer in voor.
Liste Des Personnes Accusées Par La Belgique D'avoir Commis Des Actes Contraires Aux Lois Et Coutumes De La Guerre À" Livrer Par L'allemagne En Exécution Des Articles 228 À 230 Du Traité De Versailles Et Du Protocole Du 28 Juin 1919 Ustebelge.Violations Des Lois Et Coutumes De La Guerre.


Noms. Grade, Qualité, Identité. Naturede L'infraction.

136 Kunich Hauptmann Landst. Bat. ou Cie Arolsen Ortskomm.à Nieukerken-Waes,résidant à Saint-Nicolas- Déportations de Saint-Nicolas-Waes et environs
171 Pfaff (von) . . . Commissaire civil à St-Nicolas-Waes résidante Munich. Fils d'un ministre des finances bavarois, Déportations de Saint-Nicolas Waes.Vol au préjudice delà commune àHaes-donck (10 nov. 1918).
177 Poraht(ou Porath)[Walter]. 4 Cie I. Landst. Inf. Bat. Arolsen. XI-I.Chef de l'Arbeitsamt à Saint-Nicolas-Waes. 26 ans, étudiant à l'Université Kônigstrasse, Berlin. ' Déportations de Saint-Nicolas-Waes.
187 Rieck (peut-être le même que Rincke).Chef du 1 Landst. Inf. Bat. Arolsen 2e Cie.-Déportations de Saint-Nicolas-Waes.
189 Rincke. Major, en garnison à S'-Nicolas-Waes.. Déportations de Saint-Nicolas-Waes.
195 Sander Hauptm. Landst. Inf. Bat. Arolsen 9-I, 3e Cie; Ortskommandant à Burght. environs.Serait professeur. ._
Déportations de Saint-Nicolas-Waes et
208 Schoester ou Schùster Général, commandant le secteur ouest . d'Anvers (Beveren-Waes).Serait de ïorgau.Déportations de Saint-Nicolas-Waes.
241 Thon Commandant la 4e Cio du I. Landst.Inf. Bat. Arolsen XI-1. — Serait cultivateur à Ollendorff-am-Wérra, près Cassel, et propriétaire d'une
briqueterie.. Déportations de Saint-Nicolas (Waes).Weet uiteindelijk niet hoe dit is afgelopen voor deze personen.link

Wat is janhagel?
DBNL:
Eigenlijk wil deze benaming zeggen: Jan, die telkens uitroept: de hagel sla hem of de hagel schen hem! uitdrukkingen, verwenschingen, die in de 17de eeuw zeer gewoon zijn
De Komplete encyclopedie:
Janhagel = Canaille, Crapule, Gajes, Geboefte, Gebroed, Gemeen, Gemeen volk, Gepeupel, Gespui...s, Geteisem, Grauw, Heffe des volks, Jan Rap, Plebs, Rapaille, Schorem, Schorremorrie, Schuim, Tuig, Vee
Wikipedia
Jan Hagel was in de Tweede Wereldoorlog ook een scheldnaam voor Landwachters, die waren namelijk bewapend met jachtgeweren.
Het janhagel is een scheldnaam voor het gewone volk, veelvuldig gebezigd door Markies de Canteclaer in de Bommelsaga. Ook kapitein Haddock uit "de avonturen van Kuifje" mocht dit woord graag in de mond nemen.
De term "janhagel" bestond al in de 17e eeuw en had waarschijnlijk betrekking op wat we nu "opgefokt" gedrag zouden noemen, van zeelieden.[1]

Vliegveld te Waasmunster bestaat dat nog?
Het oude wachtgebouw aan de ingang van het vroegere vliegveld (nu een driewoonst, Oud Vliegveld nr 23, 25 en 27) is mooi gerestaureerd. Enkele jaren geleden nam Raymond nog foto’s van het gebouw, op het dak stonden toen vijf schouwen voor kachels die een zevental cellen moesten verwarmen. We zien sporen van kleine ramen die nu zijn dichtgemetseld en dikke muren met een vensterbank van baksteen. Van aan het gebouw vertrekken Duitse betonwegen richting vliegveld en vliegtuigloods. Het vliegveld dat door velen gekend was als het veld van Belcele lag wel degelijk op Waasmunster.
link

LAZARET
1) Militair veldhospitaal 2) Pesthuis 3) Veldhospitaal 4) Veldziekenhuis 5) Verplaatsbaar hospitaal 6) Ziekenhuis voor militairen 7) Ziekenhuis

Kolenkaart link voorbeeld getekend door Raphaël

Aardappelkaart   voorbeeld getekend door Raphaël 

Cigarenfabriek Tinchant
De sigarenbandjes verzamelaars zullen misschien een belletje horen rinkelen, er bestaat een site van de fabrieken Tinchant
link
zie ook de twee fotos van de Fabriek Tinchant die mij werden bezorgd door Philippe Struyf een afstammeling van de familie. In de Mercatorstraat was de firma José Tinchant gevestigd. De foto van de fabriek geeft wel een goed idee hoe groot het eigenlijk wel allemaal was

.Sint Niklaas Sint Nicolaes Sint Niclaes Sinte Niclaes enz
Ik blijf maar zitten met die naamsverandering Sint Nikolaas naar Sint Niklaas.
De stadsrechten zijn er gekomen in: 1825 Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen Vlaanderen 69.725 Saint-Nicolas 1825 (toen in het frans) .

Uit de Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het land van Waes blijkt dat de naam officieel gewijzigd is in 1932.

Spaanse griep
In Nederland stierven binnen enkele maanden 27.000 mensen aan de Spaanse griep. De meeste in de maande oktober (5506), november (16.960) en december (5321) v...an 1918. Hele gezinnen stierven. In de zomer van 1918 was een eerste golfje van Spaanse griep ons land overspoeld, maar het aantal slachtoffers bleef toen beperkt. Diegenen die in de eerste golf de griep hadden gehad, kregen in het najaar de griep niet opnieuw.link

Maisbrood?
Maïsbrood wordt in Amerika als bijgerecht geserveerd. Het is een beetje zoetig, maar niet té. Deze versie komt bubbelend met boter heet uit de oven. Lekker bij een hartige wintermaaltijd zoals bonen of soep link

 Kolenverdeeling voor Vlaanderen  
19180319 affiche   19180507 affiche

Etappengebied
Bezet België was tijdens de Eerste Wereldoorlog in twee gebieden verdeeld. Het bezette land is opgedeeld in twee zones : het Etappengebied achter het front in West en Oost-Vlaanderen bestuurd door militairen enerzijds en de rest van bezet België bestuurd door een burgerlijke Gouverneur-generaal anderzijds. Het Etappengebied was onderverdeeld in verschillende Kommandanturen. Het territorium van het Etappengebied lag niet volledig vast en verschoof mee met het front. link

Vlaams hoofd
Historisch behoorde Antwerpen Linkeroever tot het Waasland, maar zowel landschappelijk als sociologisch staat het vandaag los ervan. Vroeger kende men het gebied naast het gehucht Sint-Anna of Vlaams Hoofd ook onder de naam Borgerweertpolder. De wijk Linkeroever ontstond op de plaats van het oude Sint-Annadorp en het fort Vlaams Hoofd (beide aan het huidige Frederik van Eedenplein gelegen). De Sint-Annekeveerboot zorgde voor een regelmatige verbinding.

Verordeningen die niet ter sprake komen in het dagboek. De afbeeldingen zijn terug te vinden in LINKKOKW of LINKWAASERFGOED of beide

De KOKW is bezig om al de affiches die zij bezit op de site van het Waaserfgoed te plaatsen. Vermoedelijk zijn er nog een aantal bij  die hier niet vernoemd zijn oa de veroordelingen van de burgers.

Oorlogsstatistieken (bron tentoonstelling 14-18 legermuseum)
België:
38.000 gedode soldaten ofwel 10% van de krijgsmacht
6.000 burgers gedood door de vijand vooral bij het begin van de oorlog
3.000 burgers gestorven tijdens hun deportatie
44.500 gewonden
35.000 gevangenen
tussen 1,3 en 1,5 miljoen vluchtelingen in het buitenland
1.200 Kongolese soldaten gesneuveld in Afrika
duizenden Kongolese burgers sterven de hongerdood

1 huis op 20 vernield
72.000 in totaal
meer dan 200.000 huizen beschadigd
5% van de bebouwde oppervlakte vernield (87.000 hectare)

Tussen 1914 en 1918 is de prijs van het brood met 3 vermenigvuldigd
van de aardappelen met 5
van het varkensvlees met 10
van de eieren met 20
De nationale rijkdom is met 20% verminderd

Wereld
70 miljoen mannen gemobiliseerd
9 miljoen soldaten gedood
5.770 per oorlogsdag
21 miljoen gewonden
7.5 miljoen gevangenen
in vier jaar is de openbare schuld van frankrijk met 6 vermenigvuldigd
van het Verenigd Koninkrijk met 11
Van Duitsland met 27
in vier jaar is de geldmassa van de verneigde Staten met 1,7 vermenigvuldigd
van België met 4,8
van Frankrijk met 5,2
van het Verenigd Koninkrijk met 11
en Duitsland met 11