Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1917

Alle linten, garen bretellen, nestels moeten bij de Duitsers aangegeven worden.
Hetzelfde voor alle bed en tafellinnen der hotels en kloosters.
04 12 1917 - 29 12 1917

 


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

4 december 1917 dijnsdag
't Vriest reeds.
J.Lentacker trekt 62,50 fr: in de Nationale Bank van den Staat voor zijn zoon Edmond voor December 1917.
5 december 1917 woensdag. Geen nieuws.
6 december1917 donderdag.
Het Duitsch infanterieregiment dat hier in 2 Colleges en bij de burgers gekazerneerd was is naar het front vertrokken, zoodat hier voorlopig geen soldaten meer zijn.
7 december 1917 vrijdag. Geen Nieuws.
8 december 1917 zaterdag. Geen Nieuws.
9 december 1917 zondag. Geen Nieuws.
10 december 1917 maandag. Geen Nieuws.
11 december 1917 dijnsdag. Geen Nieuws.
12 december 1917 woensdag. Geen Nieuws.
13 december 1917 donderdag. Geen Nieuws.
14 december 1917 vrijdag
Alle linten, bretellen, nestels enz; moeten bij de Duitschers aangegeven worden. Hetzelfde voor alle bed- en tafellinnen der hotels en kloosters.
15 december 1917 zaterdag. Geen Nieuws.
16 december 1917 zondag. Geen Nieuws.
17 december 1917 maandag. Geen Nieuws.
18 december 1917 dijnsdag. Geen Nieuws.
19 december 1917 woensdag . Geen Nieuws.
20 december 1917 donderdag. Geen Nieuws.
21 december 1917 vrijdag
De Winter begint heden, goede drooge herfst gehad.
22 december 1917 zaterdag. Geen Nieuws.
23 december 1917 zondag. Geen Nieuws.
24 december 1917 maandag.
Een Duitsch infanterieregiment komt hier toe en wordt in 't Klein Seminarie en bij de burgers gekazerneerd.
25 december 1917 dijnsdag. 
Kerstdag. 't Sneeuwt.
26 december 1917 woensdag.
Stille kerstmis bij de Duitschers geweest.
27 december 1917 donderdag. Geen Nieuws.
28 december 1917 vrijdag. Geen Nieuws.
29 december 1917 zaterdag. Geen Nieuws.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina