Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1917

Er zijn 250 gekwetste Duitse soldaten toegekomen.
Duitse liefdezusters verzorgen hen.
Honden boven de 40 cm moeten aangegeven worden.
19 10 1917 - 02 11 1917


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

19 oktober 1917 vrijdag. Geen nieuws.
20 oktober 1917 zaterdag. Geen nieuws.
21 oktober 1917 zondag. Geen nieuws.
22 oktober 1917 maandag
't Brood kost van heden af 0,62 fr: de kgr.
23 oktober 1917 dinsdag. Geen nieuws.
24 oktober 1917 woensdag. Geen nieuws.
25 oktober 1917 donderdag. Geen nieuws.
26 oktober 1917 vrijdag.
Kolen koopen wij aan 112 fr: de 1000 kgr.
27 oktober 1917 zaterdag.
Er zijn hier 250 Duitsche gekwetste soldaten toegekomen; Zij zijn in het Hospitaal en in de 3 Poorten onder dak gebracht.
Duitsche liefdezusters verzorgen hen.

28 oktober 1917 zondag. Geen nieuws.
29 oktober 1917 maandag. Geen nieuws.
zie ook oorlogskroniek in het westen
30 oktober 1917 dijnsdag.
Vet en spek kost in den Amerikaanschen Winkel 4 frank per kgr. per persoon en per maand krijgt men enkel 200 gram, wat veel te weinig is!
31 oktober 1917 woensdag. Geen nieuws.
1 november 1917 donderdag. 
Allerheiligen. Onze jongens zijn reeds 39 volle maanden binnen.
Het spoorweg vervoer bij de Duitschers is 25% opgeslagen.
Eene enkele reis naar Antwerpen kost 1,80 mark.
2 november 1917 vrijdag
Allerzielen
Onze meldingskaart wordt op 't stadhuis door het Meldeambt van Antwerpen voor de 16 maal afgestempeld.
Alle schoenen boven de drie paar, uit de magazijnen van 't land worden door de Duitschers opgeeischt.
Honden boven de 0,40 m hoog aan de schouders gemeten, moeten op het bevel de Duitschers op het Stadhuis aangegeven worden.
De boeren van Nieuwkerken krijgen te samen 145 duizend mark boete van den Duitscher om hunnen aardappelen niet in voldoende hoeveelheid aan den Duitscher te willen leveren.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina