Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1917

Vanaf nu mag iedereen maar 30 m3 gas verbranden.
Wij verstoppen ons koper. Tabaksoogst wordt door Duitsers opgeŽist. 
25 09 1917 - 05 10 1917


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

25 september 1917 dijnsdag
We koopen 700 kgr. patatten aan 50 fr: de 100 kgr!
26 september 1917 woensdag . Geen nieuws.
27 september 1917 donderdag. Geen nieuws.
28 september 1917 vrijdag
We koopen 125 kgr. patatten aan 50 fr: de 100 kgr!
29 september 1917 zaterdag. Geen nieuws.
30 september 1917 zondag. Geen nieuws.
1 oktober 1917 maandag
Cafťs moeten van heden af om 8 uur BT 's avonds gesloten zijn en des zondags een uur later.
2 oktober 1917 dijnsdag
We koopen 400 kgr. patatten aan 50 fr: de 100 kgr!
en 200 kgr. patatten aan 50 fr: de 100 kgr!
3 oktober 1917 woensdag
Onze meldingskaart wordt door het Duitsche meldeambt van Antwerpen hier op het stadhuis voor de 15de maal afgestempeld.
Alle koper, uitgenomen de ingebruik zijnde lichttoestellen, wordt door de Duitschers opgeeischt. We moeten vandaag inleveren doch verbergen alles.
4 oktober 1917 donderdag
We koopen 500 kgr. patatten aan 60 fr: de 100 kgr!
J. Lentacker trekt 62,50 fr: van den Belgischen Staat voor zijn zoon Edmond over Oktober 1917 in de Nationale Bank.
Hij ontvangt ook 60,00 fr: over de maand April 1916 en 60,00 fr: ov er de maand Mei 1916 in een huis van den boulevard Leopold II dit door tusschenkomst der banken.
We trekken ook 120,00 fr: van den staat voor onzen Albert zaliger voor gemelde maanden April en Mei 1916.
5 oktober 1917 vrijdag
Van 1sten Oktober 1917 af mag ieder huisgezin maar 30 m3 gas verbranden, plus den helft van de meerdere m3 die hij gedurende dezelfde maand van het vorige jaar verbrand heeft. De prijs der gas wordt 0,25 fr: de m3 of 0,10 fr: opslag: dit op order der Duitschers om kolen te sparen.
De tabakoogst wordt in BelgiŽ door de Duitschers opgeeischt. 
Ieder zoon van een Duitscher in BelgiŽ genaturaliseerd of niet, of mannen zonder land van Duitsche afkomst, moeten Duitsche soldaat worden afficheert de Duitscher.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina