Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1917

Iedere kleerwinkel mag nog maar twee kostuums in bezit hebben.
Wol uit matrassen wordt opgeeist.
28 08 1917 - 04 09 1917


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

28 oogst 1917 dijnsdag
Patatten nog immer 0,60 fr: de kgr!
29 oogst 1917 woensdag
In Beveren zijn 3 Duitschers vermoord; de daders zijn gevangen genomen.
30 oogst 1917 donderdag
Iedere kleerwinkel mag maar 2 kostuums meer in 't bezit hebben; de overige worden door den Duitscher opgeeischt. Alle verschoon boven de 15 stuks wordt in de magazijnen opgeeischt ook storen, gordijnen, matten, tapijten enz: zijn tegen den 5 sept aan te geven.
Leander , ik en Jean krijgen als werker onze broodkaarten van het komiteit van 70 gram per dag; zoodat we nu met vieren (vader) alle dagen 70 gram per hoofd meer genieten.
31 oogst 1917 vrijdag
Emile keert uit Brussel weder van zijn onderwijzersexamen. Reeds twee avonden hebben de Duitsche soldaten bal gehad in de zaal van den Casino, Statiestraat, enkel vrouwen en soldaten worden toegelaten.
1 september 1917 zaterdag. Geen nieuws.
2 september 1917 zondag. Geen nieuws.
3 september 1917 maandag
Onze meldingskaart wordt voor de 14de maal door de Duitsche controle van Antwerpen, op het Stadhuis afgestempeld. Ze beginnen met de wol uit de matrassen in St Nikolaas op te eisschen; de Duitschers geven 3 ŗ 4 fr: de kgr. Alle kunststukken uit koper worden opgeeischt.
Het Duitsch artillerieregiment is hier vandaar vertrokken na 20 dagen hier te zijn geweest; Hunne paarden stierven van den honger; ze zijn naar Zele gegaan.
4 september1917 dijnsdag
J.Lentacker trekt 62,50 fr: van den Staat in de Nat. Bank voor zijn zoon Edmond.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina