Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1917

Alle koper wordt door de Duitsers opgeŽist.
Koeien worden afgericht voor trekdienst.
Veel jongelui gaan voor het groot geld naar Duitsland werken.
19 08 1917 - 27 08 1917


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

19 oogst 1917 zondag
In Elversele, een dorp van 1200 Inwoners zijn 1000 Duitsche Soldaten.
Patatten kosten nog immer 0,60 fr: de kgr. en dan zijn ze nog enkel voor bemiddeling van vrienden te bekomen.
De stad moet van heden af in 't duister zijn.
Alle koper uit winkels, ťtallagen enz wordt door de Duitschers opgeeischt.
De Duitsche Militaire overheid raadt de bevolking van St Nikolaas aan koeien voor trekdienst af te richten daar er bij de militairen groot gebrek aan paarden is en deze laatsten hier weldra voor hun weggehaald zullen worden.
Vele jongelui gaan tegenwoordig aangelokt door het groot geld (10 fr: per dag ) naar Duitschland arbeiden.
20 oogst 1917 maandag. Geen nieuws.
21 oogst 1917 dijnsdag
Ajuin kost tegenwoordig 2,20 fr: de kgr!
't Brood kost van heden af 0,58 fr: de kgr.
22 oogst 1917 woensdag. Geen nieuws
23 oogst 1917 donderdag. Geen nieuws.
24 oogst 1917 vrijdag
We koopen kolen aan 120 fr: de 1000 kgr.
en 50 kgr. rogge aan 2 fr: de kgr. 
25 oogst 1917 zaterdag Geen nieuws.
26 oogst 1917 zondag
Emiel vertrekt naar Brussel om zijn exaam voor onderwijzer af te leggen.
27 oogst 1917 maandag
Tusschen 't Stadhuis en het huis Vermeiere op de Groote Markt is de Telegraaf zonder draad door de Duitschers gelegd; de ontvangstkabine is in een huis der Parkstraat. De FlŻgwache op den O.L.Vrouwetoren is afgeschaft en naar Nieuwkerken overgebracht.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina