Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1917

Overzicht na 3 jaar Duitse bezetting


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

11) Het werk der gedeporteerde Werklieden 
Voor steun aan de teruggekeerde deporteerden, op de Groote Markt in het Huis Lennaertz.
12) Het werk der gezonde lucht 
50 meisjes uit Gent en omstreken komen hier zich herstellen en zijn gehuisvest in het Meisjesweezenhuis Hofstraat. (134)

Het bidden in de kerken is nog altijd goed, doch reeds veel verslapt.
De zedeloosheid is een plaag geworden; armoede en werkloosheid en bijzonderlijk de Duitsche soldaten zijn er de schuld van . Deze soldaten hebben hunne eigenen cafťs waar er alle dagen spel gaat.

Als gazetten hebben wie hier tegenwoordig 4 Hollandsche bladen
- Nieuwe Rotterdamsche Courant 0,25 fr: per gazet
- Nieuwe Courant
- Het Vaderland
- De Maesbode
Verders:
- Het Volk
- De Gentenaar
- De Vooruit en de Bien Public van Gent
En ook nog eenige Duitschgezinde oorlogsgazetten als:
- Gazet Van Brussel
- Antwerpsche Courant enz
Alle oorlogsnieuws mogen wij lezen, uitgenomen buitenlandsche politiek nieuws dat BelgiŽ betreft.

Mechelen Terneuzen en Staat betalen alle maanden nog een zekere som aan hunne werklieden.
Stad- Staats- en Provincielasten zijn niet noemenswaardig verhoogd voor 't oogenblik.
Caoutchou en koper is reeds overal opgeeischt; Yzerdraad ingsgelijks en met de opeisching der wol komt men te beginnen.
Tegenwoordig is er ook veel Vlaamsch gezinde propaganda gemaakt door uitgekochte vlamingen, tegen de regeering van Le Havre.
Zo is alles Vlaamsch tegenwoordig wat de klok slaat; Ministerie, Universiteit, scholen enz; alles wordt met spoed vervlaamscht.
Slechts weinige Belgen hebben met de zaak gemeens, de meesten zijn er tegen. Niet tegen het Vlaamsch zijn ze , maar uit koppigheid omdat de Duitscher het Vlaamsch wilt opdringen zijn ze er tegen. Zoo is er nog twist binnen 't land waar eendracht zoo nodig is, en dit na 3 jaar oorlog.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina