Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1917

Samenvatting na drie jaar Duitse bezetting augustus 1917 Sint Niklaas


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina


ook genieten van het werk der soepe en de voordelen die er aan verbonden zijn als kostelooze uitdeeling van kolen, boonen vleesch enz tot eene waarde van 1,20 fr: per maand en per persoon.
Deze soep wordt gemaakt in de fabrieken P.Janssens Hofstraat en vandaar vervoerd naar de verschillende soeplokalen. Landsman staat aan 't hoofd dezer inrichting: hij heeft wel een 100 man onder zijn gebied.
De verschillende soeplokalen zijn
Fabrique de Rubans - Mercatorstraat
Velodroom - Brugsken
Fabrique Meert - Lamstraat
Huis Groote Peperstraat (voor de betalende soepe)
School - Schoolstraat
Patronagie - Dalstraat
Drij Poorten - Plezantstraat
Fabrique Baeck - Gazometerstraat
Deze soepe wordt alle morgenden voor 11 1/2 uur aan de burgers afgeleverd.
Des namiddags voor 4 uur krijgen alle schoolkinderen uit de kostelooze scholen gratis hunnen liter soepe met 70 gram brood.
Gansch het Nationaal komiteit vormt een uitgestrekt beheer ook mogen wij zonder overdrijving zeggen dat deze diensten een 300 tal personen werk geven.

4) De Soldatenondersteuning of de ondersteuning aan ouders en vrouwen van soldaten in Help U Zelve , Mercatorstraat.
5) Het werk van den Akker in het Gildenhuis, Nieuwtrstraat, die een 1000 tal huisgezinnen gratis een akkertje bezorgt.
6) Het werk van den Schamelen Armen , Cafť de l'Union , Groote Markt voor zieke menschen en vervallen burgers.
7) Het Werk der Gezonde Melk in het Gildenhuis, Nieuwstraat voor kleine kinderen en zwangere vrouwen
Het Werk der eetmalen voor Zwangere vrouwen, in het Gildenhuis Nieuwstraat (een zestal weken)
9) Het dispensarium voor teringlijders, Kokkelbeekstraat
10) Het Werk der krijgsgevangenen in Duitschland. Rijke menschen staat alle maanden met bussen aan de kerk, de opbrengst wordt hun toegezonden

Wil je een soeptocht maken dan heb je hier een prototype, adressen zijn nog niet volledig juist.

  zie ook afdrukversie

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina