Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1917

Overzicht na drie jaar Duitse bezetting te Sint Niklaas


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

zoo loopen er reeds velen kaal gekleed, zelfs zonder hemd! Nu bijzonderlijk ziet er den toestand slecht uit aangezien de Duitschers alle costuums, pardessus boven de 3 stuks en alle verschoon boven de 15 stuks, gordijnen, matten, tapijten, storen enz uit magazijnen en winkels opeischen.
Kinemas hebben veel te doen, er zijn er tegenwoordig 3 en alleen zijn vol als ze vertooningen geven! Kinderen onder de 15 jaar worden door de Duitschers niet toegelaten. Danszalen 3 in getal zijn geopend op bevel van den Duitscher. Armoede is er veel en dezen die geld hebben verteeren hun geld in armoede.

Als goede werken hier in de stad vermelden wij.
1) het Weldadigheids bureel in de Groote Peperstraat;

2) het Nationaal komiteit voor Werkloozen en in nood verkeerende familiŽn.
Hoofdbureel : Vakschool O.L.Vrouwplaats
Bijbureel: Cafť l'Union Groote Markt.
Dit werk geeft als ondersteuning aan alle personen in nood: 
3 frank per week boven de 16 jaar
2,5 frank per week onder de 16 jaar.

Nochtans moeten vrouwen en mannen alle dagen gaan doppen om te bewijzen dat ze niet werken.
Die doplokalen zijn 
Hangar Opitz Westerstraat
Huis Goetgeluk Kalkstraat
School Constantinus Klein Hulst
Alle dagen worden de werkloozen hunne dopkaart in die lokalen afgestempeld.
De ondersteuning der werkloozen wordt hun alle weke uitbetaald in den Cinema Help U Zelve Mercatorstraat en Huis Goetgeluk Kalkstraat.

3) Het werk der kosteloze soepe is eene onderafdeeling van het Nationaal Voedingscomiteit.
Werkloozen en schoolkinderen der Stads en aangenomen lagere en bewaarscholen krijgen alle dagen kosteloos eene teljoor soepe.
Burgers kunnen mits betaling van 0,10 fr: per man te geven

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina