Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1917

Overzicht na drie jaar Duitse bezetting (augustus 1917)


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

alle weken hebben ze bals waar Belgische meisjes deel aan nemen! Alle dagen hebben ze concert in de waranda; ze mogen cinemas bezoeken met andere woorden het wordt hun hier door hunnen oversten zoo aangenaam mogelijk gemaakt!

Autos zijn zelden geworden.
Het verkeer op de Statie is regelmatig, twee treins heen en weer per dag naar Antwerpen aan 3,80 fr: de reis retour, naar Gent 1 reis heen en weer, naar Temsche en St Gilles insgelijks 1 reis.
Vervoer is er bijna niet bij gebrek aan wagons en waren! Kleine colis worden niet meer aangenomen, enkel nog gansche wagons zijn verkrijgbaar. Binnen het Gouvernement verzendt men alles zonder passen als er geen Duitsch uitvoerverbod bestaat (als eetwaren, ijzer, stoffen, wol, koper, draad enz); naar de Etappen is er een pass der Duitschers nodig.
Telefoon en Telegraaf zijn enkel voor de Duitschers bruikbaar. Vele Belgen verlokt door het hooge loon werken op het Duitsche spoor, de bazen zijn Duitschers in uniform.

De post is vrij en wordt door de Belgen bediend onder Duitsch kontrool.
N'en brief kost 0,15 fr: eene kaart 0,08fr: drukwerken 0,03 fr: alle brieven moeten opengelaten worden.
Naar de Etappen kan men niets verzenden: brieven zijn nog immer 2 ŗ 3 dagen onderweg, soms 8 dagen ook!

Amerikaansche en Stadswinkel leveren regelmatig en aan n'en behoorlijken prijs aan de burgers; nochtans is alles gerantsoeneerd en krijgt men bitter weinig per persoon. In't algemeen is alles 100 per 100 gestegen in prijs vergeleken aan de prijzen van verleden jaar: het leven is schrikkelijk duur en de winkeliers maken gouden zaken! Woekeren is regel geworden! 't Eten is raar en maar met vrienden te bekomen! 
't Bier zelfs is niet meer te verkrijgen bij de brouwers; zelfs zijn er die hunnen herbergen niet meer kunnen gerieven! De prijs van 't bier blijft 6 cens de pint. Om een bewijs te geven wat kostelijk leven wij hebben.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina