Dagboek Raphaėl Waterschoot 1917

Alle adressen Duitse instellingen te Sint Niklaas in 1917
Casino, kommandantur, meldingsambt, tempel enz


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina


Als Duitsche inrichtingen hebben we hier
1) Het Passburo-Meldingsambt in de O.L.Vrouwplaats nevens Vakschool
2) De Civil Kommissar in de Casinostraat, huizen gebroeders de Larsille
3) De Kommandantūr in de Statiestraat, Huis Boyé.
4) Het Militär Gericht in de Statiestraat, Huis De Coninck
5) De Mess Voor officieren Stab in de Brouwerstraat Kasteel Janssens
6) Waldeckerhof of Mess voor onderofficieren in de Statiestraat, Huis Mad de Schepper
7) Tempel der Protestanten op Trouwzaal Stadhuis
8) Tempel der Katholieken in de Collegekerk
9) Casino Bahnhofmannen en Soldatenheim (Balzaal der Duitschers) in 't lokaal Casino der Statiestraat
10) Feldbuchhandel in de Statiestraat Huis H. Joris
11) Deutsche Polizei Haubtwache op de Groote Markt Huis W.Boenders
12) Deutsch Inkwartierūngsburo op het stadhuis bureel van' t kadaster
13) Flūgwache op den Toren O.L.Vrouwekerk met büro in den Arend O.L.Vrouwestraat.
14) Duitsch Roode kruis buro en aanwervingsburo voor arbeiders voor Duitschland in de Prins Albrechtstraat Huis Dr Onghena.
15) Duitsch Ortshospitaal in de Walburgstraat huis nevens Mr Van Steenweghen
16) Kommandantür voor Nieuwkerken en Thielrode in de Vermorgenstraat, hoek De Graevestraat
17) Duitsche Schrijfstūben in de Statiestraat Huis Willockx enz.
Verders zijn de ledigstaande huizen ingericht als bureaux voor officieren.
De Kommandant verblijft nog immer in 't Huis van Mevr Smet Houtbriel T/S.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina