Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1917

Spion Loncke begraven. Weer nieuw regiment Duitsers.
Vierde oorlogsjaar begint

31 07 1917 - 03 08 1917


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

31 juli 1917 dijnsdag
Heden heeft de lijkdienst plaats gehad van den spioen Loncke uit de Ankerstraat alhier in de hoofdkerk. Deze persoon was door de Duitschers gefusilieerd te Antwerpen. Veel volk was er in de mis aanwezig, de offer duurde tot het einde der mis.
Patatten kosten tegenwoordig 0,50 fr: de kgr.
Dezen avond is het Duitsche regiment infanterie dat hier 18 dagen geweest is naar het front vertrokken, zoodat hier enkel nog het regiment artillerie is.
1 oogst 1917 woensdag
Onze soldaten zijn 36 volle maanden of 3 jaar binnen.
't Brood kost tegenwoordig 0,50fr: de kgr.
2 oogst 1917 donderdag
Vannacht is er een nieuw regiment Duitsch voetvolk uit Champagne hier toegekomen om zich te reformeeren en uit te rusten; ze zijn in de verschillende zalen der stad onderdak gebracht.
3 oogst 1917 vrijdag
zie ook  krijgsbedrijf in het Oosten
Het 4de Oorlogsjaar begint vandaag; de 37ste maand is begonnen; en nog het einde niet te bespeuren.
Onze meldingskaart wordt door het Meldeambt van Antwerpen hier op 't stadhuis voor de 13de maal afgestempeld.
Paardenmelding voor de paarden van St Nikolaas op de Groote Markt.
Ik word vandaag 27 jaar.
Het oorlogsleven wordt men gewoon.
Wat de bezetting der Duitschers betreft, zoo hebben wij tegenwoordig een 250 bezettingssoldaten verdeeld over 3 kazernen.
1) De infanteriekazerne der Slachthuisstraat of de Konig LŻdwig Kazerne
2) De Gendarmeriekazerne der Vermorgenstraat of de Herzog Albrecht Kazerne;
3) De Schoolkazerne der Kalkstraat (School Mr H. Elinck).
De officieren met hunnen ordonnansen betrekken meest alle ledigstaande huizen der stad.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina