Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1917

Een Duits regiment kanonniers komt zich reformeren en uitrusten. 
50 tal Gentse meisjes verblijven in het Meisjesweeshuis
20 07 1917 - 30 07 1917


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

20 juli 1917 vrijdag
Een 50 tal meisjes van Gent, Aalst en omstreken komen hier enige weken doorbrengen om hunne gezondheid die veel te wenschen over laat te versterken. Allen zijn gelogeerd in het Meisjesweezenhuis, Hofstraat T/S Om naar St Nikolaas te komen zijn ze met den trein van Gent over Brussel en Antwerpen naar hier gereden, bijgevolg den weg op zeven.
21 juli 1917 zaterdag
Belgisch Nationaal feestdag. Om 10 uur T.U. mis in de hoofdkerk met Te Deum, de kerk was vol. De Duitscher heeft dit jaar geene verordening voor dien dag uitgegeven. Patatten kosten nog immer 0,75 fr: de kgr.
22 juli 1917 zondag
 zie ook oorlogskroniek 22 07 1917 - 07 07 1918
We betalen 't vleesch tegen 11,50 fr: de kgr.
23 juli 1917 maandag. Geen nieuws
24 juli 1917 dijnsdag
We zijn reeds 1 jaar gouvernementsgebied.
Inlands vet kost 18 ŗ 20 fr: de kgr.
Patatten 0,60 fr: tegenwoordig de kgr.
25 juli 1917 woensdag. Geen nieuws.
26 juli 1917 donderdag. Niets nieuws.
27 juli 1917 vrijdag
Een Duitsch regiment kannoniers 800 a 1000 man sterk met kannonnen, caissons en materiaal komt hier toe om zich te reformeeren en uit te rusten. De soldaten en officieren worden bij de burgers gelogeerd. De paarden in de fabrieken gestald. Voor 't oogenblik zijn hier een 2400 Duitschers.
28 juli 1917 zaterdag. Geen nieuws.
29 juli 1917 zondag. Niets te melden.
30 juli 1917 maandag. Niets aan te stippen.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina