Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1917

2 Duitsers in militaire kleding komen naar koper zoeken.
De soldatenvrouwen krijgen vanaf nu alle dagen gratis soep.
01 05 1917 - 08 05 1917


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

Eindelijk schieten de bladeren der bomen, dus eene maand te laat , door het slechte weder veroorzaakt.
De soldatenvrouwen krijgen van heden af alle dagen gratis soepe van het kommiteit.
1 mei 1917 dijnsdag
Eindelijk goed weÍr geworden.
2 mei 1917 woensdag
Er zijn weÍrom een 30 tal gedeporteerden van Sint Nikolaas uit Duitschland toegekomen.
3 mei 1917 donderdag.
De oorlog is nu 33 volle maanden bezig; de 34 ste oorlogsmaand begint vandaag en nog geene uitkomst te zien. Vele armoede tegenwoordig.
4 mei 1917 vrijdag
Onze meldingskaart wordt voor de 10 de maal op het stadhuis door de Duitschers afgestempeld.
2 Duitschers in kleeding komen bij ons huiszoeking naar koper doen. Ze slagen 2 vazen aan, herrineringen aan ouders 29 ste bruiloftsdefilee en belegsel van n'en foyer in koper, samen een 40 frank waarde. Ze vinden echter anders niets gezien we alles weggestoken hadden. In andere huizen der stad eisschen ze koperen bedden, foyers en kunststukken van waarde op en dragen ze tarwe en boter mede natuurlijk alles zonder te betalen.
J. Lentacker trekt 61 frank van den staat voor zij zoon Edmond in de Nationale Bank over de maand Mei 1917
5 Mei 1917 zaterdag
We koopen kolen tegen 100 fr: de 1000 kg; en rijst tegen 12 fr. de kgr.
6 mei 1917 zondag. Geen nieuws
7 mei 1917 maandag. Geen nieuws
8 mei 1917 dijnsdag
We krijgen de 2 koperen bloemvazen weder die de Duitschen hebben aangeslagen; het beleg wordt ons 6,00 frank betaald door den Zivil-Commissar bij wien Vader gaan reklameeren is.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina