Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1917

Er worden twee trams vol smokkelaars naar hier gebracht.
De honger dwingt die menschen te smokkelen.
21 04 1917 - 30 04 1917


Vorige pagina

Indexpagina Volgende pagina

21 april 1917 zaterdag
Er worden 2 trams vol smokkelaars naar hier gebracht die door de Duitschers gevangen genomen zijn. De honger dwingt die menschen te smokkelen.
22 april 1917 zondag. Geen nieuws.
23 april 1917 maandag
Geene waren deze week in den Amerikaanschen. Winkel.
24 april 1917 dijnsdag
Er passeeren hier 4 vliegmachines op eene groote hoogte.
25 april 1917 woensdag. Niets te melden.
 zie ook  oorlogsgebeurtenissen06 - 25 04 1917 - 30 10 1918
26 april 1917 donderdag. Niets aan te stippen.
27 april 1917 vrijdag. Niets nieuws.
28 april 1917 zaterdag. 
In de kazerne der Slachthuisstraat leveren wij aan den Duitschen om 22,90 frank koper in.
29 april 1917 zondag.
Schrikkelijk veel armoede is er tegenwoordig hier in deze stad. Duizenden menschen moeten voorts op hunne 333 gr brood of 6 boterhammen, hunnen teljoor soepe en alle weken wat mosselen of vet of spek die ze in de winkels kunnen koopen en dat zoo alle dagen soep met brood. Ook sterven er velen.
Ziehier eenige prijzen op den dag van heden
Patatten 1,20 fr de kgr.
Tarwemeel 7,00 fr de kgr.
Roggemeel 4,00 fr de kgr.
Bloem 12,00fr de kgr.
Rijst 16,00fr de kgr.
Boter 14,00fr de kgr.
Eieren 0,50fr het stuk.
Vleesch 9,00 fr de kgr.
Vermicel 14,00fr de kgr. enz enz
30 april 1917 maandag

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina