Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1917

Op alle fabrieken mogen niet meer dan 12 knechten meer werken.
Alle mannen van 17 tot 40 jaar onder controle.
02 03 1917 - 09 03 1917


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

Tarwemeel kost reeds bij de boeren 3.00 fr: de kgr.
Roggemeel 1.75 fr: de kgr.
2 maart 1917 vrijdag
Wij gaan voor de 6de maal naar Gaverland voor Alberts genezing beÍwegen.
3 maart 1917 zaterdag
De oorlog duurt reeds 31 volle maanden, de 32 ste oorlogsmaand begint heden.
We laten onze meldingskaart op het stadhuis voor de 8ste maal afstempelen.
J.Lentacker trekt van den Belgischen Staat voor de maand Maart 79 frank voor zijn zoon Edmond in de Nationale Bank alhier.
Op alle fabrieken mogen bij Duitsche verordening niet meer dan 12 knechten meer werken; uitzonderingen daarop moeten bij de Duitschers speciaal worden aangevraagd.
4 maart 1917 zondag
Mama gaat bij Albert naar Antwerpen; deze daar of omtrent. (onderlijnd)
5 maart 1917 maandag. Geen Nieuws.
6 Maart 1917 diensdag
De jongelingen geboren in 1900 komen onder de Duitsche kontrool te staan evenals de mannen van 32 tot 40 jaar (geboren in 1877).
Onze Jean is er ook bij.
Bijgevolg staan alle mannen van 17 tot 40 jaar onder regelmatige Duitsche controle en wordt hunnen meldingskaart alle maanden afgestempeld.
Mama gaat bij Albert naar Antwerpen (onderlijnd) deze eender.
7 maart 1917 woensdag. Geen nieuws.
8 maart 1917 donderdag.
't Sneeuwt en 't vriest tegenwoordig.
Mama gaat bij Albert naar Antwerpen (onderlijnd). hij komt achtereen naar huis weder.
9 maart 1917 vrijdag
Op bevel der Duitschers moet van heden af alle avonden , de stad in 't donker zijn.
Vensters moeten dichtgemaakt enz. Hier en daar brand er een lantaarn.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina