Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1917

Albert Waterschoot laat zich opereren, operatie gelukt.
 Maandelijkse paardenmelding, nu ook petroleumkaarten
06 01 1917 - 15 01 1917.


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

Albert gaat met Mama naar Antwerpen om zich te laten opereeren (onderlijnd) door dokter Notteau in het St Camillus Gasthuis.
6 januari 1917 zaterdag
Albert wordt voor de 2de maal geopereerd.
Wij allen en Leonie Lentacker gaan naar Antwerpen beÍwegen.
7 januari 1917 zondag
Mama gaat bij Albert naar Antwerpen (onderlijnd) operatie gelukt.
8 januari 1917 maandag
Maandelijkse paardenmelding door den Duitscher verplichtend op de Groote Markt.
J.Lentacker trekt 12 fr van Mechelen Terneuzen over de maand December laatsleden.
9 januari 1917 dijnsdag
Mama gaat naar Antwerpen bij Albert(onderlijnd) die het beter maakt.
10 januari 1917 woensdag
Voor Alberts verpleging vraagt dokter de Smedt 34 fr over 1916
idem dokter de Belie 24 fr
samen 58,00 fr
Kosten 1ste operatie Antwerpen 776,00 fr.
totaal 834,00 fr.
11 januari 1917 donderdag
Mama gaat naar Antwerpen bij Albert (onderlijnd ) die slechter gaat.
9 ste Paardenmonstering door de Duitschers voor Sint Nikolaas en Nieuwkerken. Ze eisschen 33 paarden op.
Petroleumkaarten zijn er nu te krijgen voor dezen die noch gaz noch elektriciteit bezitten, dit door tusschenkomst van het Duitsche bestuur.
12 januari 1917. Geen nieuws.
13 januari 1917. Geen nieuws.
14 januari 1917 zondag
Mama gaat naar Antwerpen, Albert beter (onderlijnd)
15 januari 1917 maandag. Geen nieuws.
16 januari 1917 dijnsdag

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina