Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1916

Overzicht na twee jaar Duitse bezetting in Sint Niklaas
01 08 1916


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina


Eten is er voor uwe centen bijna niet te krijgen.
Bier is er in overvloed. De Drinkebroers zijn klein bij gebrek aan centen.
Kinemas, football en cafť chantants dat alles trekt goed en wordt druk gevolgd.
Het verkeer is vrij uitgenomen per velo, in gansch het fortengebied van Antwerpen. Voor het verkeer in het gouvernementsgebied is er een verlof van noode dat men gemakkelijk bekomt. Voor het verkeer in Etappen- krijgs en grensgebied is er een Duitsch paspoort noodig dat men moeilijk en met waarborg kan bekomen.
Iedereen moet nochtans altijd van zijn eenzelvigheidskaart voorzien zijn; de meldeplichtigen (18 tot 32 jaar) van eene meldekaart bovendien die alle maanden afgestempeld wordt.
Fabrieken liggen over 't algemeen stil, uitgenomen de tabak en bloknijverheid die voor de Duitschers arbeiden.
Luxe wordt er nog altijd gedragen door dezen die werken.
Armoede is er veel; uwe deur staat overdag niet stil van de schoeiers.
Als goede werken hier in de stad noemen we:
Het Weldadigheidsbureel in de Grote Peperstraat.
De Soldatenondersteuning aan soldaten ouders of vrouwen in de Nijverheidsschool in de Brouwerstraat.
Het Soepkomiteit in alle stadswijken (geeft ondersteuning aan arme lieden in den vorm van broodbons).
Het Nationaal Komiteit voor Werkloozen en in nood verkeerende familiŽn op de Groote Markt in het Cafť 'l Union
Bijbureelen: huis Kalkstraat en huis O.L. Vrouwstraat
Het Werk van den Akker: die een 1000 tal familiŽn een akkertje bezorgd.
Het Werk van den Schamelen Armen: voor zieke menschen en anderen.
Het Werk der Gezonde Melk: voor kleine en zwangere moeders in het Gildenhuis, Nieuwstraat
Het Werk der Belgische krijgsgevangenen in Duitschland. Rijke menschen staan alle zondagen met bussen aan de missen van alle kerken.
In alle kerken wordt nog altijd veel gelezen en de oefeningen worden nog immer druk gevolgd.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina