Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1915  back to index
Stille nieuwjaar men ziet bijna geen mensen op straat!
1 januari 

1 januari 1915 Vrijdag
Stille nieuwjaar. Weinig beweging waar te nemen. Men ziet bijna geen menschen op straat.
2 januari 1915 zaterdag
Geen nieuws
3 januari 1915 zondag
Geene voorvallen.
4 januari 1915 maandag
"De Gazette van Antwerpen" is door de Duitschers voor eene maand geschorst. Kardinaal Mercier is in zijn paleis gevangen gehouden, zegt men, om dat hij eene encycliek waarin de Duitschers beticht worden, uitgegeven heeft. Die brief is naderhand met geweld aan de pastoors van 't bisdom Antwerpen ontnomen geworden.
Papa gaat naar Antwerpen; 't volk is er zeer opgehitst. Duitsche soldaten paradeeren er in de bijzonderste straten met nieuwe kanons.
5 januari 1915 dinsdag
Niets voorgevallen
6 januari 1915 woensdag
Niets te melden
7 januari 1915 donderdag
Niets aan te stippen
8 januari 1915 vrijdag
De Duitschers nemen bezit van het huis van den heer Behaegel uit de casinostraat.
9 januari 1915 zaterdag
Geen enkele Antwerpsche gazette mag hier nog verschijnen.
Aan de grens worden de vrouwen door Duitsche soldaten afgetast en onderzocht. Zelfs zijn er vrouwen die zich voor die smeerlappen gansch moeten ontkleden hebben!
10 januari 1915 zondag
Men hoort hier schieten in de verte, waarschijnlijk in de Noordzee.
11 januari 1915 maandag
Geen nieuws
12 januari 1915 dinsdag
Geene voorvallen
13 januari 1915 woensdag zie ook Een oproep uit den beschaafden wereld

 indexpagina  Volgende pagina