Dagboek Raphaël Waterschoot 1914
Vreemde woorden, oude woorden, dialect
Beste lezer zijn er woorden, zinnen of uitdrukkingen die u niet onmiddellijk herkent 
geef mij dan een seintje dan zoek ik het op. ik ben zelf in die streek geboren 
en begrijp de meeste zaken. Daarom is het moeilijk in te schatten wat de modale lezer er van maakt.  Indexpagina  Ga terug naar de vorige pagina met de backtoets

Exentrieken bewaken.:  un garde excentrique est un aiguilleur dans les chemins de fer belge, Aiguilleur : Employé chargé d'actionner sur place ou à distance les commandes des aiguillages ferroviaires. dus spoorwegwissels bewaken (le garde-excentrique: early switchtender, points operated by an eccentric.)

Vernacht : overnacht

Gestaan: gelegen

Heeren: rijke burgers

De Duitschers houden Scala: er was  een cinema Scala

IJzerenweg spoorweg

Sargie: deken

Verschoon: ondergoed

Beeten: bieten

Schoeiers : bedelaars

Passeert : is geslaagd, is gediplomeert

Sargie : deken

In rotten : achter elkaar opgestelde rij manschappen, voertuigen, geweren enz zij moesten zich opstellen in rotten van drie,

Gamel zelfst.naamw. een vaak afsluitbaar keteltje bedoeld voor etenswaren, gewoonlijk gedragen door soldaten te velde 

Stinkadores: komt uit het Duits stinkende sigaar

Dépeche : Brief van zakelijken, inz. bestuurlijken aard, verzonden op gezag van of gericht aan een overheidspersoon of officiële instantie en door zijn aard met spoed te bezorgen; officieel of ambtelijk schrijven; officiële correspondentie. In de aanh. uit [1783] ruimer in den zin van: gewichtige brief.

Mankeeren : ontbreken

Fourchetten: vorken

Messe, mes : misviering

Teljooren: platte borden

Getweeen : met twee personen

Metterhaast : haastig

Tirailleursdienst : Soldaat (doorgaans infanterist) die tirailleert, in de verspreide gevechtsorde vuurt

Logist :  logies 1) Gelegenheid tot overnachten 2) Gelegenheid om te overnachten 3) Logement 4) Nachtverblijf 5) Onderdak bij burgers 6) Onderkomen 7) Overnachting 8) Onderdak

Komplimenten krijgen : de groeten krijgen

Blooten hemel: in open lucht

Beewegen op bedevaart gaan

Beeweg de verschillende statie van de bedevaart

 Indexpagina  Ga terug naar de vorige pagina met de backtoets